Kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

Monitor Polski

M.P.2003.10.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2003 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1394, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2003 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 141,70 zł.