Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.7.106

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 269/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Górska Janina Karolina, 2. Ostropolski Kazimierz, 3. Rieger Mieczysław Adam, 4. Szyłak Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Ball Czesław Wacław, 6. Grontkowski Józef, 7. Urbanowicz Edward,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Podściańska Zofia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Arkuszewski Zygmunt Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Krzemiński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Radomski Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Gołębiewski Julian Władysław, 13. Sassyn Andrzej Józef, 14. Tołłoczko Bolesław Tadeusz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Sowiński Zygfryd Franciszek,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Piekarski Jerzy Witold.