Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.6.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2002 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 215/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Błaszczyk Tomasz Krzysztof, 2. ppłk Cegiełka Marian, 3. płk Demski Zbigniew, 4. ppłk Garncarek Andrzej Sylwester, 5. mjr Jankowiak Tomasz, 6. płk Jankowski Krzysztof Tomasz, 7. płk Kamiński Michał, 8. płk Kopiczyński Janusz Marek, 9. płk Kowalczuk Janusz, 10. ppłk Kowalczyk Zbigniew Jakub, 11. ppłk Kowalik Piotr Tadeusz, 12. płk Krajewski Bolesław, 13. st. chor. szt. Kraszewski Jacek Stanisław, 14. ppłk Krzemiński Michał Andrzej, 15. mjr Lechowicz Paweł, 16. ppłk Loch Andrzej Ryszard, 17. ppłk Lutek Marian, 18. ppłk Milczarek Andrzej Stanisław, 19. Mogiełka Ryszard, 20. ppłk Pabis Waldemar, 21. ppłk Purzycki Leszek, 22. ppłk Rosiński Andrzej Waldemar, 23. ppłk Smolski Ryszard Andrzej, 24. płk Sobczak Krzysztof, 25. ppłk Szczepańczyk Jerzy Szymon, 26. płk Ślązak Andrzej Wojciech, 27. ppłk Świercz Jan Stanisław, 28. ppłk Wojno Waldemar Jan, 29. ppłk Wojtan Waldemar, 30. Wojuć-Skrzyńska Krystyna, 31. płk Wójcik Andrzej Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. kmdr por. Ambroziak Marian Jan, 33. st. chor. szt. Barański Marek, 34. mjr Bartnik Szymon Robert, 35. st. chor. szt. Biskupski Stanisław, 36. mjr Błachnio Roman, 37. ppłk Błaszczyk Henryk Marian, 38. mjr Bocheński Stanisław, 39. mjr Bogacki Dariusz Stefan, 40. mjr Bugaj Andrzej, 41. ppłk Bukowski Artur Sławomir, 42. mjr Chlibiuk Norbert, 43. ppłk Chojnacki Janusz Andrzej, 44. Chraniuk Roman, 45. ppłk Chudzik Eugeniusz Józef, 46. płk Chwesiuk Eugeniusz Waldemar, 47. st. sierż. szt. Ciereszko Mikołaj, 48. kpt. Cieślik Andrzej Janusz, 49. ppłk Dobrowolski Ryszard Stefan, 50. mjr Drzymalik Krzysztof Andrzej, 51. kmdr ppor. Fedoruk Andrzej, 52. ppłk Filo Marian, 53. mjr Gęsich Jan, 54. ppłk Giemza Krzysztof, 55. mjr Głowala Jerzy Zbigniew, 56. ppłk Grzybowski Mariusz, 57. Handel Magdalena, 58. ppłk Jankowski Zbigniew Kazimierz, 59. Jasińska Bożena, 60. Juraś Halina, 61. mjr Kalinowski Janusz, 62. ppłk Karkus Jacek, 63. ppłk Karpowicz Mikołaj, 64. mjr Klich Jan, 65. ppłk Kluj Bogusław Henryk, 66. mjr Kopeć Marek Janusz, 67. ppłk Korusiewicz Tadeusz, 68. mjr Kośnik Andrzej, 69. ppłk Kowalczyk Andrzej, 70. kmdr Kowalczyk Jerzy, 71. ppłk Krysiak Zdzisław Alfons, 72. kmdr por. Kultys Grzegorz Jan, 73. ppłk Kwiatkowski Adam, 74. mjr Lewandowski Gabriel Artur, 75. st. chor. szt. mar. Lewicki Janusz, 76. st. chor. szt. Lipert Eugeniusz, 77. mjr Łyszcz Zygmunt Wiesław, 78. mł. chor. szt. Madejski Zbigniew Stanisław, 79. Mantaj Ryszard Stanisław, 80. Marczak Jan, 81. st. chor. szt. Morawski Jerzy, 82. kpt. Niemyjski Mirosław, 83. mjr Niewiadomski Jerzy Zbigniew, 84. mjr Obolewicz Jan, 85. kpt. Orzechowski Mirosław Grzegorz, 86. mjr Osiak Jacek Wiktor, 87. mjr Ostojski Sławomir, 88. ppłk Pawelec Grzegorz, 89. ppłk Pawlik Janusz Andrzej, 90. ppłk Pel Wojciech Bogdan, 91. ppłk Piasecki Marian Stanisław, 92. ppłk Pietkowski Paweł Jan, 93. Piotrowska Ewa Józefa, 94. mjr Płatkowski Stanisław, 95. kmdr por. Podgórski Bogdan, 96. Podsiadło Henryk, 97. płk Pytka Alfred, 98. mjr Radziemski Piotr, 99. płk Rataj Dariusz, 100. ppłk Rutkowski Andrzej, 101. st. chor. szt. mar. Rybka Kazimierz, 102. mjr Sadowski Stanisław, 103. st. chor. szt. Skoczeń Stanisław Dariusz, 104. ppłk Sosnowski Zenon Leszek, 105. Stępniewska Grażyna, 106. Suda Józef Edward, 107. ppłk Sudoł Wiesław Jan, 108. Szczeblewski Antoni Franciszek, 109. ppłk Szeliga-Szafrański Paweł, 110. st. chor. szt. Szeloch Andrzej, 111. ppłk Szlaga Grzegorz, 112. kmdr por. Topolski Wiesław Marian, 113. Trella-Lewandowska Gizela Gertruda, 114. mjr Trubalski Leszek Stanisław, 115. st. chor. szt. Tytuła Piotr Józef, 116. Walendzik Leon, 117. ppłk Wernik Stanisław Tadeusz, 118. ppłk Wilczewski Grzegorz Antoni, 119. st. chor. szt. Wielgus Aleksander Janusz, 120. ppłk Włodaraczyk Adam Marian, 121. st. chor. szt. Wojciechowski Włodzimierz Józef, 122. mjr Wojnowski Wojciech Ireneusz, 123. kpt. Wroniewicz Dariusz Jerzy, 124. mjr Zień Janusz, 125. mjr Zubik Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. mjr Aleksiejuk Mirosław, 127. mjr Andrzejewski Marek Andrzej, 128. mjr Augustyn Jan Leszek, 129. kpt. Barański Janusz, 131. kpt. Basza Cezary, 132. mł. chor. szt. Beć Zenon, 133. ppor. Biadała Arkadiusz Stanisław, 134. mjr Białkowski Andrzej Lucjan, 135. st. chor. szt. Bielecki Andrzej Grzegorz, 136. mł. chor. szt. Błaszczyk Sławomir Artur, 137. mł. chor. szt. Bocheński Dariusz, 138. kpt. Boruta Piotr, 139. mł. chor. szt. Bubeła Krzysztof, 140. mł. chor. szt. Budka Marcin Tomasz, 141. st. chor. szt. Burczak Andrzej Antoni, 142. Burczyk Ewa Jolanta, 143. chor. szt. Chmiel Mariusz Eugeniusz, 144. st. chor. szt. Chrabąszcz Jerzy Mieczysław, 145. por. Chrzanowski Wiesław, 146. mjr Cichosz Krzysztof, 147. mjr Cur Krzysztof Tadeusz, 148. Daszkowska-Bober Elżbieta Grażyna, 149. kmdr ppor. Demczuk Ryszard Szczepan, 150. Dobrowolski Jerzy, 151. ppłk Dorosz Zbigniew, 152. st. chor. szt. Drobek Andrzej, 153. mjr Dudziński Jarosław, 154. mjr Dunikowski Krzysztof, 155. Dutkiewicz Janusz Henryk, 156. mjr Folwarczny Andrzej, 157. chor. szt. Fyk Roman, 158. kpt. Gacek Piotr Henryk, 159. st. chor. Golec Krzysztof Jan, 160. st. chor. szt. Gradziuk Marek Mikołaj, 161. mjr Gurczyński Bogdan, 162. Hatalska Antonina, 163. st. chor. szt. Iłowski Zygmunt Mikołaj, 164. chor. Jakubczyk Piotr Paweł, 165. mjr Janczewski Jarosław, 166. mjr Januszewski Aleksander, 167. kpt. Januszewski Bogusław Robert, 168. st. chor. szt. Jarosz Kazimierz, 169. Jasiak-Zaleska Anna, 170. st. chor. Jaworski Andrzej, 171. st. chor. Jaworski Dariusz Robert, 172. kpt. Jeszke Piotr, 173. mjr Kapica Marek, 174. kpt. Kembrowski Jarosław,175. mł. chor. szt. Kieraga Adam, 176. st. chor. szt. Kordylas Krzysztof Jan, 177. st. chor. szt. Korpikiewicz Wiesław, 178. kpt. Kostrzewa Cezary Wojciech, 179. mł. chor. szt. Kostrzewski Jacek Józef, 180. Kowalska Lucyna Józefa, 181. por. Kowalski Damian Franciszek, 182. kpt. Kowalski Paweł Grzegorz, 183. mł. chor. szt. Kozłowski Piotr Krzysztof, 184. Krasowski Ryszard Romuald, 185. chor. Krause Jarosław, 186. st. chor. szt. Krymer Zdzisław, 187. por. Kudła Zdzisław, 188. mjr Kunikowski Waldemar Cezary, 189. mjr Laskowski Krzysztof Kazimierz, 190. mjr Liber Janusz, 191. st. chor. szt. Lisiński Janusz, 192. mł. chor. szt. mar. Lisowski Bogdan, 193. mjr Lojtek Jerzy Jan, 194. kpt. Łaskarzewski Mariusz, 195. płk Łosiński Andrzej, 196. kpt. Machaj Zbigniew Mariusz, 197. st. chor. Makowczyński Sławomir Stanisław, 198. kmdr ppor. Matias Jacek, 199. mjr Michalski Zbigniew, 200. mjr Mirowski Janusz, 201. Modzelewska Elżbieta Irena, 202. mł. chor. szt. Molsa Tomasz, 203. st. chor. Mućko Mirosław, 204. chor. szt. Mul Mirosław, 205. mjr Nalepa Dariusz Wojciech, 206. st. chor. Nowak Andrzej Zdzisław, 207. st. sierż. szt. Nowicki Zbigniew Janusz, 208. st. chor. Ostrowski Jacek Ryszard, 209. mjr Paczkowski Andrzej, 210. st. sierż. szt. Parzęczewski Zbigniew Henryk, 211. kmdr ppor. Paszowski Mirosław Bogusław, 212. mjr Pawlak Andrzej Zdzisław, 213. mł. chor. szt. Pawlik Mirosław, 214. kpt. Pawłowski Grzegorz, 215. kpt. Peceniuk Adam, 216. mł. chor. szt. Pęksyk Robert, 217. por. Pławiński Mariusz, 218. chor. szt. Płaza Robert, 219. chor. szt. Pohl Janusz Zbigniew, 220. ppłk Popiel Piotr Tadeusz, 221. chor. szt. Pudło Andrzej, 222. mł. chor. szt. Puta Janusz, 223. Pytka Bogdan, 224. kpt. Rachwał Roman, 225. mjr Ratuszniak Krzysztof Stanisław, 226. Rogowska Danuta Maria, 227. mjr Ruchalski Stanisław Sylwester, 228. st. chor. Rudak Sławomir Hubert, 229. chor. szt. Rusin Jarosław Andrzej, 230. st. chor. Rusoń Leszek, 231. Sadowski Sylwester, 232. Sidorowicz Helena Grażyna, 233. chor. szt. Sienkiewicz Piotr Marcin, 234. mjr Skrzeczowski Henryk, 235. st. chor. szt. Skulski Leszek, 236. st. sierż. szt. Skurczyński Jarosław Jan, 237. st. chor. Słysz Piotr, 238. mjr Smoliński Jacek Marek, 239. kpt. Soczyński Mariusz Robert, 240. st. sierż. Solis Dariusz Władysław, 241. st. chor. szt. Stachowiak Ryszard, 242. mjr Stanisz Marek, 243. chor. szt. Stasak Marek Mieczysław, 244. mjr Stasiak Ireneusz Adam, 245. st. chor. Stefański Krzysztof Wiesław, 246. mjr Stępniak Tomasz, 247. mjr Szałata Tomasz Robert, 248. Szałkowski Janusz, 249. st. chor. Szczechowicz Grzegorz, 250. kpt. Szoplik Tomasz, 251. Szulczyńska Grażyna Teresa, 252. kpt. mar. Śrubka Marek, 253. st. chor. szt. mar. Trela Marian, 254. Weremiejczyk Urszula, 255. ppłk Wesołowski Stanisław Tadeusz, 256. mjr Wierzbicki Stanisław, 257. Wiszniewska-Stasiak Elżbieta, 258. mjr Wiśniewski Witold Paweł, 259. mjr Wit Jan, 260. kmdr ppor. Witanowski Roman Jarosław, 261. chor. szt. Włodarczyk Krzysztof Jerzy, 262. Wnuk Danuta Genowefa, 263. mjr Wojtaś Ryszard, 264. mjr Wolak Waldemar Marek, 265. ppłk Wolsztajn Janusz Henryk, 266. st. chor. Wójtowicz Stanisław Jan, 267. chor. szt. Wronka Wiesław Andrzej, 268. kmdr por. Wyderski Janusz, 269. mjr Zadworny Marek Jerzy, 270. mł. chor. szt. Zagawa Adam, 271. mł. chor. szt. Zalopany Jakub Wojciech, 272. por. Zawiasa Mirosław Parys, 273. mł. chor. szt. Zawieska Wojciech, 274. st. chor. Zieliński Robert, 275. mjr Zych Waldemar Józef, 276. mjr Żurawski Mariusz Antoni, 277. st. chor. Żychowski Wojciech Maciej, 278. sierż. szt. Żywot Tomasz Waldemar.