Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2003.6.97

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2003 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r. w stosunku do III kwartału 2002 r. wzrosły o 0,1%.