Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2003.7.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2003 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
Targi Sprzętu Wędkarskiego, w dniach od 7 do 9 lutego 2003 r.;
2)
NAPĘDY I STEROWANIE Targi Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, w dniach od 18 do 20 lutego 2003 r.;
3)
ELEKTROINSTALACJE Targi Elektrotechniki, Energetyki i Technik Oświetleniowych, w dniach od 18 do 20 lutego 2003 r.;
4)
AIRPORT EXPO Targi Wyposażenia Portów i Usług Lotniczych, w dniach od 18 do 20 lutego 2003 r.;
5)
ZOOLOGICA Międzynarodowe Targi Małych Zwierząt i Artykułów Weterynaryjnych, w dniach od 22 do 23 lutego 2003 r.;
6)
AMBERIF Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, w dniach od 6 do 9 marca 2003 r.;
7)
GASTRO EXPO Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów, w dniach od 14 do 16 marca 2003 r.;
8)
BALTPIEK Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa, w dniach od 14 do 16 marca 2003 r.;
9)
GTT Gdańskie Targi Turystyczne, w dniach od 28 do 30 marca 2003 r.;
10)
POLYACHT Gdańskie Targi Sportów Wodnych, w dniach od 28 do 30 marca 2003 r.;
11)
MOTOEXPO Targi Motoryzacyjne, w dniach od 3 do 6 kwietnia 2003 r.