Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2003.7.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2002 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-11-02

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1.
Andrzej Edward CZAPKA - w Białymstoku
2.
Irena Łucja EJSMONT-WISZOWATA - w Białymstoku
3.
Wiesława Jadwiga KUBERSKA - w Łodzi
4.
Dariusz Grzegorz MALAK - w Gdańsku
5.
Hanna Iwona ROJEWSKA - w Łodzi
6.
Ewa Maria STEINHAGEN - w Warszawie
7.
Krzysztof Włodzimierz TUCHARZ - w Warszawie
8.
Urszula WIERCIŃSKA - w Warszawie

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

9.
Aleksandra Helena BOLCZYK - w Poznaniu
10.
Iwona Wanda DUCKA - w Krakowie
11.
Zbigniew Antoni DUCKI - w Krakowie
12.
Marta FIDZIŃSKA-JUSZCZAK - w Krakowie
13.
Jacek Andrzej GRUDZIŃSKI - w Poznaniu
14.
Elżbieta JABŁOŃSKA-MALIK - w Krakowie
15.
Dariusz Krzysztof JARZĄBEK - w Koszalinie
16.
Sławomir Wojciech JURKOWICZ - we Wrocławiu
17.
Maria Jolanta KOŁCZ - w Świdnicy
18.
Sylwia Barbara KORNATOWICZ - w Legnicy
19.
Tomasz Jacek KUDLA - w Krakowie
20.
Maria Józefa KWIECIŃSKA - w Poznaniu
21.
Bożena Renata LICHOTA - w Krakowie
22.
Mariusz Maciej ŁAKOMY - we Wrocławiu
23.
Marta Beata ŁUDZIK - w Krakowie
24.
Jarosław Marek ŁUKASIK - w Krakowie
25.
Ewa MIERZEJEWSKA - w Radomiu
26.
Beata Katarzyna MORAWIEC - w Krakowie
27.
Sławomir Julian NOGA - w Krakowie
28.
Grażyna Jadwiga PAWELA-GAWOR - w Krakowie
29.
Teresa Jolanta PRZYBYŁKO - w Legnicy
30.
Agata Maria PYJAS-LUTY - w Krakowie
31.
Agata Jolanta REGULSKA - we Wrocławiu
32.
Adam SĘK - w Krakowie
33.
Bogusław Janusz SŁOWIK - w Krakowie
34.
Marcin Leon SOSIŃSKI - we Wrocławiu
35.
Alicja Zofia SPUSTEK-KLĄSKAŁA - we Wrocławiu
36.
Małgorzata Emilia STANASZEK - w Krakowie
37.
Łucja Krystyna STOLARSKA - w Krakowie
38.
Katarzyna Zofia SZMYTKE - w Poznaniu
39.
Tomasz Przemysław SZYMAŃSKI - w Krakowie
40.
Andrzej Robert ŚLUSARCZYK - w Kielcach
41.
Bartłomiej Jerzy TRETER - w Legnicy
42.
Agata Katarzyna WASILEWSKA-KAWAŁEK - w Krakowie
43.
Wanda Maria ZAWICKA - w Krakowie
44.
Robert Piotr ZDYCH - we Wrocławiu
45.
Bożena Danuta ZIÓŁKOWSKA - w Poznaniu

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

46.
Roman KACZOR - w Elblągu
47.
Beata Małgorzata KARDAŚ - w Wadowicach
48.
Violetta Marta KOPROWSKA-CHUDEK - w Ostródzie
49.
Agnieszka Sylwia MICHALAK - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
50.
Liwia OLSZEWSKA - w Zielonej Górze
51.
Tomasz Leszek RUTKOWSKI - dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
52.
Maciej SKOTNICKI - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
53.
Ewa TOCZYDŁOWSKA - w Iławie
54.
Małgorzata Teresa TYNDEL - dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
55.
Lidia Janina WOJAK - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
56.
Magdalena Elżbieta WYGONOWSKA - w Ostródzie
57.
Adam Piotr WYGONOWSKI - w Ostródzie