Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.6.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2002 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 238/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi dla rozwoju lotnictwa cywilnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fiks Włodzimierz, 2. Kamińska Anna, 3. Puliński Celestyn,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi dla ochrony środowiska i rozwoju rekreacji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Burdziński Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Karasek Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dudczak Kazimierz, 7. Jaworski Ryszard, 8. Krasoń Jerzy Antoni, 9. Neuberg Zbigniew, 10. Ochęcka Janina, 11. Sieradzki Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Domagalski Stanisław, 13. Jankowski Marian, 14. Kamola Ewa Grażyna, 15. Łacmańska Maria Celina, 16. Ławniczak Aleksander, 17. Mańka Halina Irena, 18. Szczepaniak Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Błaszczyk Halina, 20. Ciukaj Małgorzata Teresa, 21. Filas Tadeusz, 22. Gawrych Stanisław, 23. Jasek Rafał, 24. Królak Maria Jolanta, 25. Kuś Zdzisława, 26. Kwiatkowska Jolanta, 27. Ławniczak Dariusz, 28. Miedzińska Irena Maria, 29. Modrzejewska Teresa, 30. Orłowski Paweł, 31. Piechura Edmund, 32. Poter Andrzej Krzysztof, 33. Rakowska Aleksandra, 34. Safader Marian, 35. Szala Tomasz Jan, 36. Tenentka Ryszard Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Cygan Kazimierz, 38. Goryl Stanisław, 39. Labiś Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Olek Stanisław Józef, 41. Podmokły Jan, 42. Sroka Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Kuczkowicz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz orkiestr i zespołów ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Janus Tadeusz, 45. Szkliniarz Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Biernacki Zbigniew, 47. Korman Tadeusz,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Wróbel Józef, 49. Zając Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Papka Krystyna, 51. Rudzki Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Bazarnik Barbara, 53. Kaczara Michalina, 54. Kucia Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Baran Zbigniew, 56. Fliśnik Kazimierz, 57. Gawlik Jerzy, 58. Janarek Krzysztof Edward, 59. Kozerski Maksymilian Ryszard, 60. Kulma Ryszard Jan, 61. Rodasik Andrzej, 62. Skotnicka Krystyna Danuta, 63. Trzciński Eugeniusz Marcin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Sienko Marek, 65. Zegadłowicz Marek Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

66. Batko Jerzy Leszek,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną

67. Korbiel Wanda,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Zjednoczonej Europy

68. Lech Arkadiusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Gadawski Stanisław, 70. Major Kornelia, 71. Szrek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Gajda Andrzej, 73. Komendołowicz Wojciech, 74. Pytlarz Sławomir, 75. Sabat Edward, 76. Sarnecki Zygmunt, 77. Stachurska Ewa, 78. Staszowska Teresa, 79. Stawiarski Andrzej, 80. Zapała Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Gałązka Lucyna, 82. Grzegorczyk Krzysztof, 83. Grzegorczyk Marian, 84. Król Tadeusz, 85. Lasek Zbigniew, 86. Malczewski Mirosław, 87. Sieczka Zbigniew, 88. Sosnowski Zdzisław, 89. Stokowiec Krzysztof, 90. Zięba Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Bzduch Wacław, 92. Śmiechowski Marian,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

93. Węglarz Dariusz Bogdan.