Zm.: zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.

Monitor Polski

M.P.2003.7.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 oraz z 1995 r. Nr 16, poz. 79) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych (M.P. Nr 64, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 46, poz. 655) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PLACÓWEK NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ WYMIANA STARYCH ZŁOTYCH

1. Oddział Okręgowy w Białymstoku

2. Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

3. Oddział Okręgowy w Gdańsku

4. Oddział Okręgowy w Katowicach

5. Oddział Okręgowy w Kielcach

6. Oddział Okręgowy w Krakowie

7. Oddział Okręgowy w Lublinie

8. Oddział Okręgowy w Łodzi

9. Oddział Okręgowy w Olsztynie

10. Oddział Okręgowy w Opolu

11. Oddział Okręgowy w Poznaniu

12. Oddział Okręgowy w Rzeszowie

13. Oddział Okręgowy w Szczecinie

14. Oddział Okręgowy w Warszawie

15. Oddział Okręgowy we Wrocławiu

16. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze