Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Monitor Polski

M.P.2003.10.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;

2) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;

3) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;

4) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

5) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;

6) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie;

7) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;

8) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;

9) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;

10) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie;

11) Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie;

2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;

3) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu;

4) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach;

5) Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach;

6) Instytut Zootechniki w Krakowie;

7) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie;

8) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach;

9) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie;

10) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu;

11) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

12) Morski Instytut Rybacki w Gdyni;

13) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach;

14) Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach;

15) Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie;

16) Instytut Mleczarstwa w Warszawie;

17) Instytut Maszyn Spożywczych "w likwidacji" w Warszawie;

18) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie;

19) Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi;

20) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu;

21) Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie;

22) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi;

23) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie;

24) Spółdzielczy Instytut Badawczy "w likwidacji" w Warszawie;

25) Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie;

26) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;

27) Agencja Rynku Rolnego w Warszawie;

28) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.