Wybór posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Monitor Polski

M.P.2003.7.103

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wybiera do Krajowej Rady Sądownictwa poseł Katarzynę Marię PIEKARSKĄ.