Monitor Polski

Uchwalenie statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

M.P.1999.18.245 | uchwała z dnia 23 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.18.244 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.18.243 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1999.18.242 | zarządzenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

50. rocznica utworzenia Rady Europy.

M.P.1999.18.241 | uchwała z dnia 21 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.240 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.239 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.238 | komunikat z dnia 30 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.1999.17.237 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt indywidualny

Szacunek produktu krajowego brutto w 1998 r.

M.P.1999.17.236 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.17.233 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.17.232 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.17.231 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.17.230 | postanowienie z dnia 22 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.17.229 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.17.228 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 3/99.

M.P.1999.16.227 | wyrok z dnia 28 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.1999.16.226 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.225 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.224 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.223 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.222 | postanowienie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.221 | postanowienie z dnia 5 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.220 | postanowienie z dnia 5 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.16.219 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.16.218 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.15.217 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.216 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1998 r.

M.P.1999.15.215 | komunikat z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1999.15.214 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.15.212 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.211 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1999 r.

M.P.1999.15.210 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby ubiegające się o nominację prokuratorską.

M.P.1999.15.209 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.207 | postanowienie z dnia 16 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.206 | postanowienie z dnia 15 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.15.205 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.15.204 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.15.203 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.15.202 | postanowienie z dnia 25 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.15.201 | postanowienie z dnia 8 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.15.200 | postanowienie z dnia 29 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 - Kielce.

M.P.1999.15.199 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Juliusza Brauna.

M.P.1999.15.198 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie Terminalu samochodowego odpraw celnych w Koroszczynie.

M.P.1999.15.197 | rezolucja z dnia 22 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1999.15.196 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji oraz kwota zasiłku wychowawczego.

M.P.1999.14.195 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.

M.P.1999.14.194 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K.8/99.

M.P.1999.14.193 | wyrok z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.192 | postanowienie z dnia 27 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.191 | postanowienie z dnia 25 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.190 | postanowienie z dnia 21 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.14.189 | postanowienie z dnia 19 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.188 | postanowienie z dnia 18 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.187 | postanowienie z dnia 18 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.14.186 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.14.185 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.14.184 | postanowienie z dnia 13 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.14.183 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.14.182 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.1999.13.181 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.13.180 | postanowienie z dnia 24 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.13.179 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.13.178 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.13.177 | postanowienie z dnia 11 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.13.176 | postanowienie z dnia 11 grudnia 1998 r. | Akt indywidualny

Realizacja polityki kulturalnej państwa.

M.P.1999.13.174 | uchwała z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.1999.12.173 | komunikat z dnia 25 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1999.12.172 | obwieszczenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.1999.12.169 | zarządzenie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt obowiązujący

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1999.12.168 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.12.167 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.12.166 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.

M.P.1999.11.163 | uchwała z dnia 24 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczalny przedział wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

M.P.1999.11.162 | uchwała z dnia 24 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Tempo kroczącej dewaluacji.

M.P.1999.11.161 | uchwała z dnia 24 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.1999.11.159 | zarządzenie z dnia 15 marca 1999 r. | Akt utracił moc

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.1999.11.158 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Rady Ministrów.

M.P.1999.11.157 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.11.156 | postanowienie z dnia 8 stycznia 1999 r. | Akt indywidualny