Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2003.12.188

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2002 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055) ogłasza się, iż dynamika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2002 r. w stosunku do III kwartału 2002 r. wyniosła 0,0%.