Official Gazette

Sprostowanie błędów.

M.P.1998.43.617 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 21/98.

M.P.1998.43.615 | wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

M.P.1998.43.614 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.43.613 | postanowienie z dnia 9 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.43.612 | postanowienie z dnia 8 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.43.611 | postanowienie z dnia 8 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.43.610 | postanowienie z dnia 8 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.43.609 | postanowienie z dnia 7 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.43.608 | postanowienie z dnia 5 października 1998 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1998 r.

M.P.1998.42.607 | komunikat z dnia 18 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1998 r.

M.P.1998.42.605 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1998.42.604 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.601 | postanowienie z dnia 6 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.42.600 | postanowienie z dnia 6 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.599 | postanowienie z dnia 5 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.598 | postanowienie z dnia 2 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.42.597 | postanowienie z dnia 2 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.42.596 | postanowienie z dnia 2 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.595 | postanowienie z dnia 1 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.594 | postanowienie z dnia 1 października 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.593 | postanowienie z dnia 30 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.42.592 | postanowienie z dnia 29 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.591 | postanowienie z dnia 29 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.590 | postanowienie z dnia 28 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.589 | postanowienie z dnia 28 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.588 | postanowienie z dnia 25 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.42.587 | postanowienie z dnia 24 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.586 | postanowienie z dnia 24 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.42.585 | postanowienie z dnia 23 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1998.42.584 | postanowienie z dnia 22 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.583 | postanowienie z dnia 22 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.582 | postanowienie z dnia 16 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.42.581 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1998 r.

M.P.1998.41.578 | komunikat z dnia 10 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1999 r.

M.P.1998.41.577 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Średnie należne podstawowe dochody podatkowe gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

M.P.1998.41.576 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1998 r.

M.P.1998.41.575 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1998 r.

M.P.1998.41.574 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 1998 r.

M.P.1998.41.573 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1998 r.

M.P.1998.41.572 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

M.P.1998.41.571 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.567 | postanowienie z dnia 29 września 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczenia.

M.P.1998.41.566 | postanowienie z dnia 24 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.565 | postanowienie z dnia 21 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.564 | postanowienie z dnia 18 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.41.563 | postanowienie z dnia 18 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.562 | postanowienie z dnia 17 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.561 | postanowienie z dnia 17 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.560 | postanowienie z dnia 11 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.559 | postanowienie z dnia 8 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.558 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.41.557 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.41.556 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Osiemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości.

M.P.1998.41.555 | uchwała z dnia 10 listopada 1998 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1998.40.553 | obwieszczenie z dnia 29 października 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.40.552 | postanowienie z dnia 22 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.40.551 | postanowienie z dnia 21 września 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

M.P.1998.39.548 | uchwała z dnia 28 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.547 | postanowienie z dnia 8 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.546 | postanowienie z dnia 7 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.545 | postanowienie z dnia 7 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.544 | postanowienie z dnia 7 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.39.543 | postanowienie z dnia 7 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.39.542 | postanowienie z dnia 7 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.541 | postanowienie z dnia 4 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1998.39.540 | postanowienie z dnia 4 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.39.539 | postanowienie z dnia 3 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.538 | postanowienie z dnia 2 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.39.537 | postanowienie z dnia 2 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.39.536 | postanowienie z dnia 2 września 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.39.535 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.39.534 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.39.533 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.532 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.39.531 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.39.530 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.39.529 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.39.528 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny