Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.12.179

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 marca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2002 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 294/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla ruchu studenckiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mart Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Juszczyk Andrzej Seweryn, 3. Kamiński Jerzy Jan, 4. Karaś Stanisław Kazimierz, 5. Otulak Tadeusz Antoni,

za zasługi dla ruchu studenckiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Krasowska-Marczuk Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Blicharski Eugeniusz Edward, 8. Cegiołka Wiesław Andrzej, 9. Pokojski Zenon, 10. Sieteska-Nielepkowicz Elżbieta Halina, 11. Tulwin-Józefiak Elżbieta Hanna, 12. Wójtowicz Janusz Mikołaj, 13. Zieniutycz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Król Mieczysław, 15. Żabicki Leszek Czesław.