Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.12.181

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 marca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2002 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 284/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lecyk Stanisław, 2. Sadurski Krzysztof Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Mileszczyk Bogdan Józef, 4. Wójtowicz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Wałachowski Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Komsa Zofia, 7. Rzewuska-Furmaga Elżbieta, 8. Szponarowicz Apolonia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Ochman Genowefa, 10. Winnicki Jan,

za zasługi w działalności na rzecz krzewienia kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Targońska-Błeszyńska Teresa Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Pojmaj Cezary,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Chwedaczuk Mieczysław Albert,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

14. Błaszczyk Józef Henryk,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Ławniczak Jerzy Józef, 16. Olech Michał,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kucab Stanisław, 18. Paraszczyn Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Maciejko Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Długosz Jan Władysław, 21. Szmuc Marek,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Ataman Helena, 23. Augustyński Jerzy, 24. Brymora Andrzej, 25. Paruch Mieczysław, 26. Woynarowski Marek, 27. Zaremba Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Pająk Romuald, 29. Skoczylas Janina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gąsior Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Frańczak Juliusz, 32. Jędrzejczak Bronisław, 33. Szelągiewicz Adam, 34. Śledź Ryszard, 35. Zimoląg Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Jastrzębski Tadeusz, 37. Młodawska Barbara Maria, 38. Płaza Kazimierz, 39. Potępa Mariusz, 40. Zając Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Bętkowska Maria, 42. Mazur Andrzej, 43. Szpakowski Krzysztof, 44. Tutak Zbigniew,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Kapczyński Przemysław, 46. Lorenc Albin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bąk Wojciech, 48. Cwetkowa Teresa Barbara, 49. Dubicki Jan, 50. Fibich Edward, 51. Guderski Zdzisław Kazimierz, 52. Kaźmierska Maria Halina, 53. Kwiecińska Irena, 54. Maćkowiak Marek, 55. Polowczyk Marek, 56. Sójka Marian, 57. Wróblewski Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bednarek Danuta, 59. Kiczka Ewa, 60. Pieprzyński Tadeusz, 61. Tabaka Jan, 62. Zakręt Bogumiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury

63. Chadzinikolau Ares,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

64. Kurp Ryszard, 65. Libudzic Piotr Paweł,

za zasługi w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz pomocy społecznej i rozwoju sportu

66. Nadolny Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

67. Nowotny Andrzej Krzysztof,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju techniki w dziedzinie systemów zabezpieczeń

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Chromiński Marek, 69. Kocuj Adam Antoni, 70. Litwinionek Ryszard, 71. Malinowska Halina, 72. Wituszyński Paweł.