Przyjęcie zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego wyborców.

Monitor Polski

M.P.2003.13.198

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2003 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w okręgu nr 2 na dzień 27 kwietnia 2003 r. przyjęła zawiadomienia:
*
od Ligi Polskich Rodzin

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin:

-
skrót nazwy: KW LPR,
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Kotlinowski,
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Robert Kasprzak;
*
od Polskiego Stronnictwa Ludowego

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

-
skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL,
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Bury,
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki;
*
o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demoktratycznej-Unia Pracy w celu zgłoszenia kandydata na senatora:
-
skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Szejna,
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;
*
o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Dudek-Wałowski w celu zgłoszenia kandydata na senatora:
-
skrót nazwy: KWW Dudek-Wałowski,
-
pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Piotr Wałowski,
-
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Genowefa Mucha.