Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2003.13.195

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 marca 2003 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 listopada 2002 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 299/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Opolskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Starzec Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Opałacz Leszek, 3. Przybylski Donat, 4. Rusin-Różycka Ewelina, 5. Russak Andrzej, 6. Staszyński Marian.