Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

Monitor Polski

M.P.2003.8.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 sierpnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 26 lutego 2002 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Panamy o ruchu bezwizowym, sporządzoną w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.
Zgodnie z art. 13 umowa wchodzi w życie w dniu 23 sierpnia 2002 r.