Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2003.7.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 21 stycznia 2003 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie,

2) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska",

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie,

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa" w Warszawie,

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie - w likwidacji,

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie,

7) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Poznaniu,

8) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie,

9) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie,

10) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi,

11) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,

12) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie,

13) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

14) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach,

15) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

16) Instytut Łączności w Warszawie,

17) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie,

18) Instytut Morski w Gdańsku,

19) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

20) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

21) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

22) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

23) Izba Morska w Szczecinie,

24) Akademia Morska w Gdyni,

25) Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,

26) Urząd Morski w Gdyni,

27) Urząd Morski w Słupsku,

28) Urząd Morski w Szczecinie,

29) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,

30) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,

31) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,

32) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,

33) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie,

34) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,

35) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,

36) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

37) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

38) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie,

39) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.