Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2002 r., skorygowana o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2003.7.114

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2002 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2003 r.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020) ogłasza się, co następuje:
Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2002 r. wynosiła 306,53 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2003 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - wynosi 313,58 zł.