Official Gazette

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.1998.24.347 | postanowienie z dnia 7 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.346 | postanowienie z dnia 7 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.24.345 | postanowienie z dnia 6 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.344 | postanowienie z dnia 6 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.24.343 | postanowienie z dnia 5 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.342 | postanowienie z dnia 5 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.341 | postanowienie z dnia 5 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.340 | postanowienie z dnia 4 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.339 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Zasady Etyki Poselskiej.

M.P.1998.24.338 | uchwała z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1998.23.337 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1997 r.

M.P.1998.23.335 | uchwała z dnia 20 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.23.334 | postanowienie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.23.333 | postanowienie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 3/98.

M.P.1998.22.331 | wyrok z dnia 24 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.22.330 | postanowienie z dnia 8 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.22.329 | postanowienie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.22.328 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.22.327 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.22.326 | postanowienie z dnia 26 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.22.325 | postanowienie z dnia 22 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.22.324 | postanowienie z dnia 21 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1998 r.

M.P.1998.21.323 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1997 r.

M.P.1998.21.322 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.

M.P.1998.21.320 | zarządzenie z dnia 29 maja 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1998.21.319 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.21.318 | postanowienie z dnia 29 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.21.317 | postanowienie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.21.316 | postanowienie z dnia 25 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.21.315 | postanowienie z dnia 22 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.21.314 | postanowienie z dnia 21 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Budowa Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

M.P.1998.21.313 | uchwała z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 1998 r.

M.P.1998.20.312 | komunikat z dnia 16 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1998 r.

M.P.1998.20.310 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 1998 r.

M.P.1998.20.309 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r.

M.P.1998.20.308 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1998.20.307 | postanowienie z dnia 3 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.306 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.20.305 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.20.304 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.20.303 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.302 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.20.301 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.20.300 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.299 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.298 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.297 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.20.296 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.20.295 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.294 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.20.293 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.20.292 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.20.291 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.20.290 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.20.289 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Wybór posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.1998.20.288 | uchwała z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Potępienie totalitaryzmu komunistycznego.

M.P.1998.20.287 | uchwała z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.19.286 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.19.285 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.19.284 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny

Użycie jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1998.19.283 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1998.18.282 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.18.280 | postanowienie z dnia 31 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.18.279 | postanowienie z dnia 30 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.278 | postanowienie z dnia 25 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.18.277 | postanowienie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.18.276 | postanowienie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.275 | postanowienie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.274 | postanowienie z dnia 23 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.18.273 | postanowienie z dnia 20 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.272 | postanowienie z dnia 19 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.18.271 | postanowienie z dnia 18 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.18.270 | postanowienie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.269 | postanowienie z dnia 16 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.18.268 | postanowienie z dnia 13 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.267 | postanowienie z dnia 12 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.18.266 | postanowienie z dnia 12 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.265 | postanowienie z dnia 11 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.264 | postanowienie z dnia 9 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.18.263 | postanowienie z dnia 6 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.18.262 | postanowienie z dnia 4 marca 1998 r. | Akt indywidualny

Próby nuklearne prowadzone przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.

M.P.1998.18.261 | uchwała z dnia 5 czerwca 1998 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.1998.17.258 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1998 r. | Akt indywidualny