Law Journal

Zmiana granic gmin wiejskich Dynów i Nozdrzec w powiecie brzozowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1930.15.114 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Sierosław w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.15.112 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Rybowo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.15.111 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Hel i obszaru dworskiego Hel w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.15.110 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Radymna w powiecie jarosławskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1930.15.109 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie oficerów zawodowych z innych korpusów osobowych do korpusów oficerów sądowych.

Dz.U.1930.15.108 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Układ o komunikacji kolejowej. Ryga.1929.02.12.

Dz.U.1930.15.106 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 1929 r. | Akt utracił moc

Ponowne wybory do Sejmu w okręgu wyborczym Nr. 57 oraz do Senatu na obszarze województwa wołyńskiego.

Dz.U.1930.14.105 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Umowa o regulacji rzeki Olszy i potoku Piotrówki. Katowice.1928.02.18.

Dz.U.1930.14.103 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów hodowlanych.

Dz.U.1930.13.100 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1930 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie okręgów hodowlanych.

Dz.U.1930.13.99 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1930.

Dz.U.1930.13.98 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie uchwał niektórych związków komunalnych o poborze opłat za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa.

Dz.U.1930.13.97 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

Dz.U.1930.13.95 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Warszawa.1928.11.30.

Dz.U.1930.13.93 | umowa międzynarodowa z dnia 30 listopada 1928 r. | Akt obowiązujący

Statystyka ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych.

Dz.U.1930.12.88 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Śląskiego.

Dz.U.1930.12.87 | ustawa z dnia 22 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dz.U.1930.11.85 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędów celnych w Zaleszczykach i Jasienowie Polnym.

Dz.U.1930.11.81 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Poklatki w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.80 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Mielżyn Stary i Mielżynek w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.79 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Kaplin i Zwierzyniec w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.78 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Łopiennica w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.77 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Góreczki Żabie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.76 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Darmoszewo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.75 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Bielewko w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.11.74 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Stara Juńcza w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.11.73 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Zakaz wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy papug.

Dz.U.1930.10.71 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1930.10.70 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne na szproty i kilki.

Dz.U.1930.10.69 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m.st. Warszawy na cele rozbudowy miasta części gruntów pasa pofortecznego w Warszawie.

Dz.U.1930.10.68 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt indywidualny

Ulgi podatkowe dla kapitałów.

Dz.U.1930.10.67 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Ministra Skarbu do wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1930.10.66 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do lokowania gotowizny w papierach wartościowych.

Dz.U.1930.10.65 | ustawa z dnia 29 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Konwencja o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych. Haga.1907.10.18.

Dz.U.1930.9.64 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1907 r. | Akt obowiązujący

Podatek wojskowy.

Dz.U.1930.9.63 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dz.U.1930.8.62 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1931 r.

Dz.U.1930.8.61 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1930 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1930.8.60 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1930 r. | Akt indywidualny

Opłaty za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1930.7.57 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od makuchów.

Dz.U.1930.7.56 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Cła wywozowe na drewno osikowe.

Dz.U.1930.7.55 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana wykazów wybrzeży oraz portów i zimowisk, za których użytkowanie mają być pobierane opłaty.

Dz.U.1930.6.53 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1927 i 1928.

Dz.U.1930.6.52 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r.

Dz.U.1930.6.49 | ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1930.6.48 | ustawa z dnia 16 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Tłumacze przysięgli.

Dz.U.1930.5.46 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Barwienie przedmiotów użytku.

Dz.U.1930.5.45 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie ługu potasowego.

Dz.U.1930.5.44 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Grecję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.

Dz.U.1930.4.42 | oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Venezueli do międzynarodowej konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.

Dz.U.1930.4.41 | oświadczenie rządowe z dnia 2 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Paragwaju do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 r.

Dz.U.1930.4.40 | oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Szwajcarji do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 r.

Dz.U.1930.4.39 | oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana przepisów o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych.

Dz.U.1930.4.38 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Rzochów i Wojsław w powiecie mieleckim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1930.4.37 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Grodnie i Wilnie.

Dz.U.1930.4.36 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Dokszycach i Głębokiem w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1930.4.35 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o wykonaniu przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U.1930.4.33 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1930 r. | Akt jednorazowy