Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.69.497

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 sierpnia 1936 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".

Na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 732) zarządza się co następuje:
Tabela tarowa stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej" (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 833) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 268) w części dotyczącej pozycji 393 do 402 włącznie otrzymuje brzmienie następujące:
Pozycja taryfy celnejRodzaj opakowaniaTara w procentach wagi brutto
393, 394 opróczw skrzyniach15
nitrotoluolu, 395w beczkach12
- 402 włączniew naczyniach szklanych25
w blaszankach10
w bębnach z blachy żelaznej 9
z 394 nitrotoluolw beczkach żelaznych18
(para, orto, meta)w skrzyniach15
w beczkach drewnianych12
w naczyniach szklanych25
w blaszankach10
w bębnach z blachy żelaznej12
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu.