Ochrona jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.74.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 24 września 1936 r.
o ochronie jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach.

Na podstawie art. 54 ust. (1) pkt 1) ustawy z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 357) zarządzam co następuje:
Wprowadza się zakaz połowu jesiotrów.
(1)
Wprowadza się zakaz połowu łososi i troci w okresach następujących:

1. na obszarze województwa pomorskiego - od 10 grudnia do 10 stycznia i od 15 kwietnia do 15 maja;

2. od granicy województwa pomorskiego i warszawskiego do ujścia do Wisły rzeki Sanny - od 15 kwietnia do 31 maja;

3. od ujścia rzeki Sanny do granicy województwa śląskiego - od 15 kwietnia do 31 maja oraz od 1 października do 31 grudnia.

(2)
Przepis ust. (1) nie dotyczy sportowego połowu na wędkę.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1936 r. i obowiązuje do dnia 30 września 1939 r. Na ten okres czasu zawiesza się przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 października 1932 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych (Dz. U. R. P. Nr 105, poz. 874) dotyczący ochrony jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dorzeczu.