Sprostowanie błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenie przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.66.487

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1936 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 12 sierpnia 1936 r.
o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 423) i zgodnie z komunikatem Rządu Egipskiego, prostuje się następujące błędy w części B tekstu oświadczenia rządowego z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 93, poz. 589), a mianowicie:
1)
w p. 9 zamiast 12 grudnia 1934 r. powinno być 10 lutego 1935 r.,
2)
w p. 11 zamiast 16 grudnia powinno być 26 grudnia,
3)
w p. 14 zamiast 2 stycznia powinno być 10 marca,
4)
w p. 17 zamiast I, II, III, IV, V, VI, VII powinno być I, II, IV, V, VI, VII. 22 października 1935 r. - III,
5)
w p. 19 skreśla się: Panama 28 lutego 1935 r. I, III,
6)
w p. 23 dodaje się: Niniejsza ratyfikacja obejmuje kolonie, terytoria zamorskie, protektoraty lub terytoria pod zwierzchnictwem lub pod mandatem, wymienione w załączniku do konwencji światowej pocztowej i porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością,
7)
w p. 25 zamiast 13 kwietnia 1935 r. powinno być 29 stycznia 1936 r.,
8)
w p. 27 zamiast 26 kwietnia powinno być 7 maja.