Upoważnienie urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustalenie okręgów ich terytorialnej właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.543

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 września 1936 r.
o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. *

Na podstawie art. 144 § 5 ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 355) oraz zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 362) upoważnia się do przeprowadzania dochodzeń oraz rozstrzygania spraw niżej wymienione urzędy celne i zarazem ustala się ich terytorialną właściwość jak następuje:
Na obszarze dyrekcji cełSiedziba urzędu celnegoOkrąg jurysdykcyjny obejmuje
WarszawaWarszawam. st. Warszawę, województwa warszawskie, lubelskie i kieleckie z wyjątkiem powiatów: częstochowskiego, zawierciańskiego i będzińskiego;
Łódźwojewództwo łódzkie z wyłączeniem powiatu wieluńskiego;
Grajewowojewództwo białostockie;
Wilnowojewództwa: nowogródzkie i poleskie, a z województwa wileńskiego powiaty: miejski Wilno, oszmiański, wileńsko-trocki, wilejski i mołodecki;
Turmontz województwa wileńskiego powiaty: brasławski, święciański, dziśnieński i postawski;
PoznańGdyniapowiaty: morski, kartuski i tczewski;
Chojnicepowiaty: chojnicki, tucholski, sępoleński, kościerzyński, starogardzki i świecki;
Grudziądzpowiaty: grudziądzki, brodnicki, lubawski i działdowski;
Bydgoszczpowiaty: bydgoski, szubiński, inowrocławski, toruński, chełmiński, wąbrzeski, chodzieski, wyrzyski;
Poznańpowiaty: poznański, śremski, średzki, obornicki, wrzesiński, gnieźnieński, wągrowiecki, mogileński, żninski, jarociński, czarnkowski i szamotulski;
Zbąszyńpowiaty: nowotomyski i międzychodzki;
Lesznopowiaty: leszczyński, wolsztyński, kościański, rawicki i gostyński;
Sośniepowiaty: ostrowski, krotoszyński i kępiński;
Praszkapowiat wieluński wojew. łódzkiego;
LwówKrakówpowiaty: makowski, wadowicki, bocheński, myślenicki, brzeski, dąbrowski, mielecki, ropczycki, tarnowski, Kraków miasto i powiat krakowski;
Czarny Dunajecpowiaty: nowotarski i limanowski;
Zdołbunówwojewództwo wołyńskie;
Muszynapowiaty: gorlicki, jasielski i nowosądecki;
Łupkówpowiaty: krośnieński, liski, sanocki i brzozowski;
Przemyślpowiaty: stryjski, dobromilski, jarosławski, łańcucki, mościski, niżański, przemyski, przeworski, tarnobrzeski, lubaczowski, doliński, samborski, turczański, kolbuszowski, rzeszowski i drohobycki;
Śniatyn-Załuczepowiaty: horodeński, kołomyjski, śniatyński, kosowski, zaleszczycki, borszczowski, czortkowski, buczacki, kałuski, nadwórniański, stanisławowski, tłumacki, trembowelski i husiatyński;
Lwówpowiaty: bobrecki, gródecki, jaworowski, rawski, rudecki, sokalski, żółkiewski, żydaczowski, brzeżański, kamionecki, przemyślański, radziechowski, złoczowski, brodzki, Lwów miasto i powiat lwowski, skałacki, tarnopolski, zbaraski, zborowski, podhajecki i rohatyński;
MysłowiceChebzieokrąg Sądu Grodzkiego w Rudzie;
Chorzówokrąg Sądu Grodzkiego w Chorzowie;
Katowiceokręgi sądów grodzkich w Katowicach, Mikołowie, Pszczynie i Mysłowicach;
Lubliniecokręgi sądów grodzkich: w Lublińcu, Tarnowskich Górach i powiat częstochowski województwa kieleckiego;
Cieszynokręgi sądów grodzkich: w Cieszynie i Skoczowie;
Bielskookręgi sądów grodzkich: w Bielsku i Strumieniu;
Sosnowiecpowiaty: zawierciański i będziński w woj. kieleckim;
Zwardońpowiaty: żywiecki, chrzanowski i bialski w województwie krakowskim;
Suminaokręgi sądów grodzkich: w Rybniku, Żorach i Wodzisławiu.
Brak upoważnienia do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw nie pozbawia urzędu kompetencji do wykonywania czynności określonych w art. 147 - 149 u. k. s. i nie jest również przeszkodą przyjęcia od obwinionego prośby albo spisania z nim protokołu dobrowolnego poddania się karze oraz przyjęcia i zarachowania złożonej w tym celu kwoty (art. 176 i nast. u. k. s.). Rozstrzygnięcie jednak takiej prośby należy do urzędu, właściwego w myśl § 1 rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1930 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karnoskarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorialnej właściwości (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 82).

* Z dniem 7 grudnia 1936 r.:

a) znosi się okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Grajewie, obejmujący województwo białostockie;

b) z okręgu jurysdykcyjnego Urzędu Celnego w Wilnie wyłącza się województwo poleskie;

c) w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie tworzy się nowy okrąg jurysdykcyjny dla Urzędu Celnego w Białymstoku, obejmujący województwa białostockie i poleskie;

d) okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Gdyni rozszerza się przez włączenie do niego okręgu miasta Gdyni,

zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości (Dz.U.36.90.626).