Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. - Dz.U.1936.74.527 - OpenLEX

Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.74.527

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1936 r.
o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Na podstawie art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 516) zarządza się co następuje:
Ustala się następujący nadzwyczajny wykaz imienny nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi:

w województwie warszawskim:

w powiecie kutnowskim:

1)
320 ha z nieruchomości Gnojno z przyległościami stanowiącej własność Adama-Mariana Zawadzkiego;

w powiecie łowickim:

2)
100 ha z nieruchomości Borówko z przyległościami stanowiącej własność Emilii Żmigrodzkiej;

w powiecie mławskim:

3)
200 ha z nieruchomości Zielona Mostowska stanowiącej własność Haliny i Józefiny-Ireny Bobrowskich;

w powiecie nieszawskim:

4)
380 ha z nieruchomości Płowce z przyległościami stanowiącej własność Jana-Włodzimierza Biesiekierskiego;
5)
220 ha z nieruchomości Ośno stanowiącej własność Mieczysława i Henryka Czaplińskich, Stefanii Tejlhaber, Heleny Kwiatkowej i Teodory Burstin;

w powiecie płockim:

6)
65 ha z nieruchomości Więcławice stanowiącej własność Adama-Tadeusza Kokoszyńskiego;
7)
140 ha z nieruchomości Kuchary-Krysk stanowiącej własność Heleny Radomyskiej i spadkobierców Antoniego Radomyskiego;
8)
160 ha z nieruchomości Słupca Mała stanowiącej własność Feliksy Gorzechowskiej;

w powiecie płońskim:

9)
635 ha z nieruchomości: Przybojewo i Goławino stanowiących własność Antoniego-Mieczysława Dębskiego;

w powiecie pułtuskim:

10)
300 ha z nieruchomości: Popowo z przyległościami i Janki A. B. C. D. E. F. G. stanowiących własność Leonarda Bobińskiego;
11)
120 ha z nieruchomości: Sztubowo, Słonczewo-Sędzimiry B i Modzele-Cichawy stanowiących własność Jana-Józefa i Bronisława-Władysława Sędzimirów;
12)
200 ha z nieruchomości Pobyłkowo-Trzepowo stanowiącej własność Karola Dłużewskiego;

w powiecie rypińskim:

13)
170 ha z nieruchomości: Zbójno A z przyległościami i Zbójno stanowiących własność Michała-Pankracego Dzierżanowskiego;

w powiecie skierniewickim:

14)
200 ha z nieruchomości Wola Pękoszewska stanowiącej własność Zygmunta - Jana - Franciszka i Andrzeja - Jana Górskich;

w powiecie sochaczewskim:

15)
210 ha z nieruchomości Seroki - Lisice stanowiącej własność Izasława Sroczyńskiego;
16)
75 ha z nieruchomości Braki z przyległościami stanowiącej własność Chaima i Rudli Foglów;
17)
345 ha z nieruchomości Kożuszki z przyległościami stanowiącej własność Zygmunta Donimirskiego;

w powiecie warszawskim:

18)
160 ha z nieruchomości Obory-Łyczyn stanowiącej własność Józefa Potulickiego;

w województwie łódzkim:

w powiecie brzezińskim:

19)
120 ha z nieruchomości Bratoszewice stanowiącej własność Kazimierza Rzewuskiego;

w powiecie konińskim:

20)
320 ha z nieruchomości: Kopoyno czyli Kopanino, Świątniki i Skokom stanowiących własność Sary Nelken;

w powiecie łęczyckim:

21)
120 ha z nieruchomości Wartkowice-Gostków stanowiącej własność Aleksandra Skrzyńskiego;

w powiecie piotrkowskim:

22)
180 ha z nieruchomości Kociołki stanowiącej własność Janusza Łuszczewskiego;
23)
110 ha z nieruchomości Rękoraj stanowiącej własność Jana Wernera;

w powiecie radomszczańskim:

24)
90 ha z nieruchomości Zielęcin stanowiącej własność Zdzisława-Stanisława Lichodziejewskiego;

w powiecie tureckim:

25)
360 ha z nieruchomości Głuchów stanowiącej własność Wincentego-Lecha Zaborowskiego;

w województwie kieleckim:

w powiecie iłżeckim:

26)
200 ha z nieruchomości Raj stanowiącej własność Marii Cichowskiej;

w powiecie jędrzejowskim:

27)
120 ha z nieruchomości: Motkowice i Motkowice M. stanowiących własność Anny-Julii Dembińskiej i Juliana-Konstantego Górskiego;
28)
75 ha z nieruchomości: Mstyczów i Janinów stanowiących własność Tadeusza Kuglera;

w powiecie opoczyńskim:

29)
335 ha z nieruchomości: Białaczów, Poraj, Kośnice i Nadole stanowiących własność spadkobierców Zygmunta Broel-Platera;

w powiecie radomskim:

30)
80 ha z nieruchomości: Stawiszyn, Branica i Dębniak stanowiących własność Tadeusza-Pawła Przyłęckiego;
31)
90 ha z nieruchomości: Strzałków i Dębniak-Marysin stanowiących własność Wojciecha i Wiktorii-Ewy Descours;

w powiecie sandomierskim:

32)
150 ha z nieruchomości: Winiary i Buczek stanowiących własność Józefa Targowskiego;

w powiecie sandomierskim i stopnickim:

33)
300 ha z nieruchomości: Słupia Wielka, Karsy Wielkie, Łubnice, Karsy Małe i Sieragi stanowiących własność Macieja Radziwiłła, Rytwiany-Las Podklasztor, Staszów, Podzamcze Szydłowieckie, Lasy Adamówka i Jasień Korytnicka stanowiących własność Artura Radziwiłła, Lasy Golejów stanowiącej własność Konstantego Radziwiłła oraz Zborówek, Słupiec, Komorów i Błonie Komorowskie stanowiących własność spadkobierców Róży Radziwiłłowej;

w województwie lubelskim:

w powiecie bialskim:

34)
240 ha z nieruchomości Zalesie stanowiącej własność Janusza-Michała, Wiktora, Tadeusza i Elżbiety Sobolewskich;

w powiecie chełmskim:

35)
400 ha z nieruchomości: Żmudź A, Wólka Leszczańska i Leszczany stanowiących własność Tadeusza-Zygmunta Dziewickiego;
36)
50 ha z nieruchomości Huta Szklana Ruda stanowiącej własność Jakuba Sygała i Fajgi Tajtelbaum;
37)
175 ha z nieruchomości Czułczyce stanowiącej własność spadkobierców Seweryna - Kazimierza - Wojciecha Moraczewskiego - Trzecieskiego;

w powiecie hrubieszowskim:

38)
365 ha z nieruchomości Strzyżów stanowiącej własność Teresy - Marii - Romany Rulikowskiej;
39)
580 ha z nieruchomości: Husynne i Gródek Nadbużny stanowiących własność Jadwigi-Marii Korybut-Woronieckiej;
40)
260 ha z nieruchomości Obrowiec stanowiącej własność Kazimiery Kryckiej;

w powiecie janowskim:

41)
130 ha z nieruchomości Kłodnica Dolna stanowiącej własność Kazimierza Russanowskiego;
42)
70 ha z nieruchomości Annopol-Rachów stanowiącej własność Jakuba-Lejby Rozenberga i Abrama Mintza;

w powiecie krasnostawskim:

43)
220 ha z nieruchomości Siennica Różana stanowiącej własność Jerzego-Stefana Koszarskiego;

w powiecie krasnostawskim i lubartowskim:

44)
300 ha z nieruchomości: Czemierniki, Kraśniczyn i Kraśniczyn I stanowiących własność Karola - Rogera - Zygmunta - Kajetana - Franciszka - Salezego - Marii Raczyńskiego;

w powiecie krasnostawskim i węgrowskim:

45)
380 ha z nieruchomości: Sucha, Stawiska, Altoria-Piotrowice, Ryczyca, Wilczonek i Surchów stanowiących własność Edwarda Cieszkowskiego-Raczyńskiego, Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego, Jana Cieszkowskiego - Tyszkiewicza i Pawła Cieszkowskiego - Żółtowskiego;

w powiecie lubelskim:

46)
220 ha z nieruchomości Snopków stanowiącej własność spadkobierców Kazimierza i Zofii Piaszczyńskich;
47)
270 ha z nieruchomości Kiełczewice A stanowiącej własność spadkobierców Romana Kozaryna-Okulicza;
48)
150 ha z nieruchomości: Łańcuchów, Kajetanówka, Górny i Łańcuchów 2 stanowiących własność Marii - Olimpii - Pelagii Steckiej;

w powiecie puławskim:

49)
400 ha z nieruchomości Łaziska A. B. stanowiącej własność Haliny Iłłakowiczowej;

w powiecie radzyńskim:

50)
345 ha z nieruchomości Branica stanowiącej własność Władysława Rulikowskiego;
51)
300 ha z nieruchomości Miasto Międzyrzec stanowiącej własność Andrzeja Potockiego;
52)
300 ha z nieruchomości: Turów i Witoroż stanowiących własność Artura Potockiego;

w powiecie tomaszowskim:

53)
50 ha z nieruchomości Zubowice stanowiącej własność Marii Dekshajmer;
54)
320 ha z nieruchomości: Sielec-Majdan Dąbrowa, Karolin i Zwiartów stanowiących własność Marii Makomaskiej;
55)
145 ha z nieruchomości: Witków i Żabcze stanowiących własność Józefa Rulikowskiego;

w powiecie węgrowskim:

56)
500 ha z nieruchomości: Łochów, Kołodziąż i Kiełczew B. stanowiących własność Elżbiety-Marii Łodzia-Kurnatowskiej;

w powiecie włodawskim:

57)
290 ha z nieruchomości Hołowno vel Antopol stanowiącej własność Antoniny Zaleskiej;
58)
400 ha z nieruchomości: Miasto Włodawa, łąka Granka, Weryki i Włodawa C. stanowiących własność Konstantego-Tomasza-Huberta Zamoyskiego;

w województwie wołyńskim:

w powiecie dubieńskim:

59)
75 ha z nieruchomości: Plaszewo-Kozińskie, Bereh i Dubowica stanowiących własność Włodzimierza Mielnikowa;
60)
50 ha z nieruchomości: Chotyń, Połuniczno, Boratyn i Dobrowodka stanowiących własność Kiryła Swiesznikowa;

w powiecie horochowskim:

61)
50 ha z nieruchomości Beresteczko z przyległościami stanowiącej własność Pawła Grabbego;

w powiecie horochowskim i włodzimierskim:

62)
400 ha z nieruchomości: Biskupicze-Wojkowicze z folwarkiem Szczęsna-Wola, Jakowicze i Bubnów-Rusnów stanowiących własność Zygmunta Kaszowskiego;

w powiecie kostopolskim:

63)
300 ha z nieruchomości Stepań stanowiącej własność Zakładów Przemysłowo-Leśnych "Stepań" S-ka Akcyjna;

w powiecie kowelskim:

64)
160 ha z nieruchomości Boża-Wola stanowiącej własność Nikanora Szewczuka;
65)
420 ha z nieruchomości Dolsk z przyległościami stanowiącej własność Emilii-Hortensji-Antoniny Rzyszczewskiej;

w powiecie krzemienieckim:

66)
60 ha z nieruchomości Maniów stanowiącej własność Jana Dżusa;

w powiecie rówieńskim:

67)
50 ha z nieruchomości: Oleksin, Oleksin A. i Ponebel stanowiących własność cukrowni "Szpanów" Spółka Akcyjna;
68)
200 ha z nieruchomości Szpanów z przyległościami stanowiącej własność Janusza Radziwiłła;
69)
60 ha z nieruchomości: Witków i Witków I, II i IV stanowiących własność Marii Raczyńskiej, Tatiany Snarskiej, Heleny Połuektowej i Zofii Macniewej;
70)
110 ha z nieruchomości Zabara stanowiącej własność Witolda Radeckiego-Mikulicza;
71)
325 ha z nieruchomości: Humienniki, Zarzyck, Janówka-Józefin, Krzywicze, Karajewicze i Chocin stanowiących własność Marcina i Józefa Boguszów;

w powiecie sarneńskim:

72)
150 ha z nieruchomości: Tynne, Czebenie (Czabel) i Zabara stanowiących własność spadkobierców Hipolita Młodzianowskiego;
73)
100 ha z nieruchomości Kisorycze stanowiącej własność Banku Osadniczego Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie;

w powiecie włodzimierskim:

74)
340 ha z nieruchomości Nowosiółki stanowiącej własność Adama-Andrzeja Podlewskiego;

w powiecie zdołbunowskim:

75)
350 ha z nieruchomości Buszcza z przyległościami stanowiącej własność Mariana Gawiaka;

w województwie tarnopolskim:

w powiecie borszczowskim:

76)
580 ha z nieruchomości Krzywcze stanowiącej własność Markusa-Majera, Lazara i Isaka-Eisiga Melzerów, Lei-Fradel Aszheimowej oraz Frimy Astlowej;
77)
680 ha z nieruchomości: Olchowiec i Słobudka muszkatowiecka stanowiących własność Racheli, Chaima, Feigi-Lei, Hindy-Eidli, Reisy-Perli, Marii, Juliusza i Marka Hafnerów, Chai Kopelman, Cyli Griffel i Marii Kalmus;
78)
250 ha z nieruchomości Oleksińce stanowiącej własność Stanisława Gromnickiego;

w powiecie czortkowskim:

79)
400 ha z nieruchomości Zalesie stanowiącej własność Bronisława Kimelmana;
80)
200 ha z nieruchomości: Szwajkowce i Uhryń stanowiących własność Tadeusza i Heleny Potockich;

w powiecie kamioneckim:

81)
200 ha z nieruchomości: Busk nowy, Adamy, Ostapkowce, Pobużany, Wierzblany, Wolica derewlańska, Zuratyn, Humniska, Grabowa i Rakobuty stanowiących własność Alicji-Elżbiety Ancarcrone Habsburgowej i Kazimierza Badeniego;

w powiecie podhajeckim:

82)
320 ha z nieruchomości Białokiernica stanowiącej własność Juliana Rothsteina;
83)
260 ha z nieruchomości Dobrowody stanowiącej własność Łukasza Raciborskiego;

w powiecie przemyślańskim:

84)
110 ha z nieruchomości Pletenice stanowiącej własność Izydora Hołubowicza;

w powiecie zaleszczyckim:

85)
750 ha z nieruchomości Rożanówka stanowiącej własność Karola Bubera;
86)
300 ha z nieruchomości: Gródek, Duninów, Kasperowce, Kułakowce i Szczytowce stanowiących własność Jana Borkowskiego;
87)
200 ha z nieruchomości Kołodróbka stanowiącej własność Julii Della Scala;

w województwie lwowskim:

w powiecie brzozowskim:

88)
300 ha z nieruchomości: Wzdów i Turzepole stanowiących własność Wojciecha i Marii Ostaszewskich;

w powiecie brzozowskim, leskim i turczańskim:

89)
320 ha z nieruchomości: Dydnia Górna, Dydnia Dolna, Wołcze i Przysłup stanowiących własność Bolesława Dydyńskiego oraz Kalnica Smerek i Strubowisko stanowiących własność Lucjana, Klementyny i Ksawerego Borek-Preków;

w powiecie dobromilskim:

90)
200 ha z nieruchomości: Posada Nowomiejska, Boniowice i Nowemiasto stanowiących własność Wiktora Żurowskiego;

w powiecie drohobyckim i turczańskim:

91)
350 ha z nieruchomości: Borynia, Ilnik, Wysocko Niżne, Husne Wyżne, Husne Niżne, Krywka, Libuchora, Isaje, Jasionka Masiowa, Jasionka Steciowa, Wołosianka Mała, Wołosianka Wielka, Ryków, Krasne, Bachnowate, Jabłonów, Rosochacz, Butełka Wyżna, Butełka Niżna, Hnyła, Butla, Mołdawsko, Jaworów, Zadzielsko, Zawadka, Krywe, Radycz, Myta, Suchy Potok, Dołżki, Kondratów, Świdnik, Łastówki, Zdzianna, Smolna, Bystrzyca, Załokieć, Opaka, Stronne, Podbuż, Dołhe, Bachnowate i Hołowsko stanowiących własność firmy "Godulla" Sp. Akc. w Chebziu i Górnośląskiego Tow. Akc. dla Przemysłu Drzewnego w Tarnowskich Górach;

w powiecie jarosławskim:

92)
210 ha z nieruchomości Zamiechów stanowiącej własność Juliana Ustrzyckiego;

w powiecie kolbuszowskim:

93)
210 ha z nieruchomości: Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna, Dubas, Mroczkówka, Browarzyska, Werynia, Kłapówka, Ruda i Widełki stanowiących własność Jerzego Tyszkiewicza;

w powiecie lubaczowskim:

94)
400 ha z nieruchomości: Ruda Różaniecka, Huta Różaniecka, Płazów, Henrykówka, Gorajec, Na Przykopach Morgi, Dąbrówka, Niemstów, Ułazów, Dzików Nowy i Dzików Stary stanowiących własność Hugona Wattmanna Maëlcamp Beaulieu;

w powiecie lwowskim, rawskim i żółkiewskim:

95)
800 ha z nieruchomości: Gaje, Hermanów i Biłka Szlachecka stanowiących własność Zofii Czarkowskiej-Golejewskiej, Zuchorzyce i Biłka Szlachecka stanowiących własność Elżbiety-Seweryny Sapieżanki, Kłodno Wielkie, Pieczychwosty i Kłodno stanowiących własność Hermancji Przeździeckiej, Pieczychwosty, Czestyn i Wólka Mazowiecka stanowiących własność Marii Zamoyskiej i Wandy Dzieduszyckiej oraz Kłodno i Kłodno Wielkie stanowiących własność Hermancji Przeździeckiej, Marii Zamoyskiej, Wandy Dzieduszyckiej, Elżbiety-Seweryny Sapieżanki i Zofii Czarkowskiej-Golejewskiej;

w powiecie niżańskim:

96)
140 ha z nieruchomości: Nisko, Przyszów Kameralny, Racławice, Pławo, Nowosielec, Maziarnia i Burdzawy stanowiących własność Gerharda Franckego;

w powiecie mościskim:

97)
100 ha z nieruchomości: Trzcieniec i Dębowica stanowiących własność Adama Youngi de Lenie;

w powiecie rawskim:

98)
320 ha z nieruchomości: Lubycza Kameralna, Lubycza Kniazie i Werchrata stanowiących własność Marcina Horowitza;
99)
350 ha z nieruchomości: Żurawce z Rudą, Nowosiółki i Lubycza Kameralna stanowiących własność Hersza Federbuscha;

100) 100 ha z nieruchomości Bełżec stanowiącej własność Ireny-Marii Moraczewskiej-Trzeciewskiej;

w powiecie rudeckim:

101) 200 ha z nieruchomości: Chłopy, Brzeziec, Burcze, Buczały, Herman, Ostrów, Ostroróg, Litewka, Andrianów, Klicko, Katarynice, Tatarynów, Łowczyce, Powerchów, Koszarki, Czułowice, Rumno, Rybołówki, Nowa Wieś, Porzecze, Jakimczyce, Kołodruby, Jasionów, Podzwierzyniec i Komarno stanowiących własność Karoliny i Adelajdy Lanckorońskich;

w powiecie rudeckim i rzeszowskim:

102) 180 ha z nieruchomości: Tuligłowy, Malinów, Koniuszki Tuligłowskie, Susułów i Bratkowice stanowiących własność Stanisława Bala;

w województwie krakowskim:

w powiecie brzeskim i nowosądeckim:

103) 280 ha z nieruchomości: Wielka Wieś i Rożnów stanowiących własność Joanny-Krystyny Stadnickiej;

w powiecie chrzanowskim, krakowskim i wadowickim:

104) 200 ha z nieruchomości: Krzeszowice i Zator z przyległościami stanowiących własność Adama Potockiego oraz Pisary, Żary i Dubie stanowiących własność Antoniego i Marii Lewalskich;

w powiecie dąbrowskim:

105) 300 ha z nieruchomości: Szczucin, Maniów, Borki, Zabrnie, Świdrówka, Wola Szczucińska i Łęka Szczucińska stanowiących własność Eleonory Lubomirskiej;

106) 100 ha z nieruchomości: Breń, Breń-Konopka, Podborze, Dąbrówka i Dąbrówki Breńskie stanowiących własność Feliksa - Ignacego - Leona Konopki;

w powiecie mieleckim:

107) 200 ha z nieruchomości: Przecław, Przedmieście, Białybór, Podole, Wylów, Kądziołki, Tuszyna Rey i Ruda stanowiących własność Stanisława Reya;

w powiecie nowotarskim:

108) 720 ha z nieruchomości: Niedzica-Zamek, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżnę, Falsztyn i Kacwin stanowiących własność Gezy, Stefana, Małgorzaty i Ewy Salamonów;

w powiecie ropczyckim:

109) 60 ha z nieruchomości Witkowice z przyległościami stanowiącej własność Henryka Dembińskiego.

Oznaczone w § 1 obszary ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu - o ile wykonanie wykazu imiennego uszczupliłoby uprawnienia właścicieli, wynikające z przepisów art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o wyłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 203).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.