Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. - Dz.U.1936.74.528 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.74.528

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 sierpnia 1936 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Punkt 55 paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 roku w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 883) otrzymuje następujące brzmienie:

"55) ryż wyłuszczony polerowany, mąka ryżowa wszelkich gatunków, grysik oraz puder ryżowy zł 6,20".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.