Law Journal

Wykonanie ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.

Dz.U.1930.53.444 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Dz.U.1930.52.442 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów w załączniku do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1930 r.

Dz.U.1930.52.441 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 1930 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U.1930.52.439 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie serji III premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1930.52.438 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby sędziego śledczego ze Starogardu do Gdyni.

Dz.U.1930.52.437 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łomży, Łucku i Sosnowcu.

Dz.U.1930.52.436 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów powiatowych w Łasku i Widawie w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1930.52.435 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Lidzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1930.52.434 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Regulamin przewozowy dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R.

Dz.U.1930.52.432 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Telegramy na rachunek odbiorcy w obrocie ze Stanami Zjednoczonemi Ameryki.

Dz.U.1930.52.431 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów makowskiego i nowotarskiego w województwie krakowskiem.

Dz.U.1930.51.429 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niższych funkcjonarjuszów pocztowo-telegraficznych.

Dz.U.1930.51.428 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Regulamin przewozowy dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dz.U.1930.50.425 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Lichwa pieniężna.

Dz.U.1930.50.424 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kapitalizacji rent inwalidów wojennych.

Dz.U.1930.50.422 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Pruszkowa w powiecie i województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.50.421 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Hrubieszowa w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U.1930.50.420 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Warki w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.50.419 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Nowy podział obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1930.50.418 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1930.50.417 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Jugosławję Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1930.49.414 | oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie poszczególnych miast do II klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych.

Dz.U.1930.49.413 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Taryfy telefoniczne obowiązujące na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dz.U.1930.49.411 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Danję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1930.48.408 | oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem.

Dz.U.1930.48.406 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1930.48.405 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych opłaty 75 gr oraz dopłaty 5 gr.

Dz.U.1930.47.401 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Wyroby złote i srebrne przeznaczone na złom.

Dz.U.1930.47.399 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie.

Dz.U.1930.47.398 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom kopalni "Hoym".

Dz.U.1930.47.394 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.

Dz.U.1930.46.391 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie przemysłu kominiarskiego.

Dz.U.1930.46.390 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie państwowego stada ogierów w Białce oraz państwowej stadniny koni w Racocie.

Dz.U.1930.46.389 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Kredytowanie należności celnych od towarów sprowadzanych drogą morską przez Gdynię.

Dz.U.1930.46.388 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Dz.U.1930.46.387 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Napięcia normalne i częstotliwość normalna prądu elektrycznego.

Dz.U.1930.45.384 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kleju.

Dz.U.1930.45.382 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1930.44.378 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.44.377 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja.

Dz.U.1930.44.376 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta Borysławia w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1930.44.375 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Wymijanie i wyprzedzanie na drogach publicznych.

Dz.U.1930.43.373 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej Urle w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.43.372 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od odpadków skór surowych.

Dz.U.1930.43.370 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1930.43.369 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Łotwy do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1930.42.368 | oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Jugosławji do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1930.42.367 | oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Koniawa w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1930.42.365 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1930.42.363 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Sposób opracowania planów zabudowania.

Dz.U.1930.41.362 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Uznanie nikotyny i jej pochodnych oraz ekstraktów tytoniowych za wyroby tytoniowe.

Dz.U.1930.41.358 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż oraz ustalenie cen odnikotynizowanych papierosów.

Dz.U.1930.41.357 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od szczeciny, włosia i sierści.

Dz.U.1930.41.356 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych.

Dz.U.1930.41.355 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc