Law Journal

USA-Polska. Traktat Arbitrażowy. Waszyngton.1928.08.16.

Dz.U.1930.4.29 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1928 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Traktat Koncyljacyjny. Waszyngton.1928.08.16.

Dz.U.1930.4.27 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1928 r. | Akt obowiązujący

Wskazanie dodatkowego pisma dla obowiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek akcyjnych.

Dz.U.1930.3.26 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.

Dz.U.1930.3.21 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie.

Dz.U.1930.3.20 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1930.3.18 | ustawa z dnia 25 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nieruchomości państwowej w Łodzi.

Dz.U.1930.3.17 | ustawa z dnia 25 marca 1929 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka.

Dz.U.1930.3.16 | ustawa z dnia 22 marca 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną.

Dz.U.1930.3.15 | ustawa z dnia 22 marca 1929 r. | Akt indywidualny

Przystąpienie Meksyku do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.

Dz.U.1930.2.12 | oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Estonji do Konwencji, dotyczącej Procedury Cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.

Dz.U.1930.2.11 | oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Dz.U.1930.2.10 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1930 r. | Akt utracił moc

Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dz.U.1930.2.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dz.U.1930.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie dozorców celnych.

Dz.U.1930.1.1 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne pracowników Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1929.92.685 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Uchylenie cła wywozowego od ługów glicerynowych pomydlanych.

Dz.U.1929.91.684 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1929.91.683 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kasz.

Dz.U.1929.91.680 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ponowne wybory do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym Nr. 22.

Dz.U.1929.90.679 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1929.90.678 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne dla maszyn i aparatów w kraju niewyrabianych.

Dz.U.1929.90.676 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej "Szutowa" w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1929.90.675 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.

Dz.U.1929.89.672 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie stołpeckim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku.

Dz.U.1929.89.671 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.

Dz.U.1929.89.669 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U.1929.89.668 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1929 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1929.89.667 | rozporządzenie z dnia 30 października 1929 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu celnego w Rodzonem.

Dz.U.1929.89.666 | rozporządzenie z dnia 23 października 1929 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1929.87.662 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U.1929.87.661 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1929 r. | Akt jednorazowy

Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1929.87.658 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądów grodzkich w sprawach o przestępstwa z art. 144 ust. 1 i 2 i art. 145 ustawy karnej skarbowej.

Dz.U.1929.87.657 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Czortkowa w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1929.87.656 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: Jaworów i Gródek Jagielloński w województwie lwowskiem.

Dz.U.1929.87.655 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Złożenie dokumentów o przystąpieniu do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1928 r.

Dz.U.1929.86.653 | oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1929 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1929.86.652 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Rogozino i Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1929.86.651 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin: Stale, Jadachy, Chmielów i Cygany w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1929.86.650 | rozporządzenie z dnia 31 października 1929 r. | Akt utracił moc

Opłata za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1929.86.649 | rozporządzenie z dnia 12 października 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Lutom w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1929.86.648 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Podzamcze w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.647 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Izdebki w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.646 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Wierzyce w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.645 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Pobiedzisk w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.644 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.643 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Białężynek w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.642 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Jeziorzany w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.641 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Gościejewo-kolonja w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.640 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Czeluścinek w powiecie gostyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.639 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Mnichówko w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.638 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gmin wiejskich Góry i Pakosławiec w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.637 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Żylice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.636 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Gorzykówko w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1929.86.635 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie godzin handlu przed wigilją Bożego Narodzenia i przed Wielką Sobotą.

Dz.U.1929.85.633 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Zmiana podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1929.85.632 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1929 r. | Akt jednorazowy

Cło wywozowe od otrąb.

Dz.U.1929.85.631 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1929 r. | Akt utracił moc

Ceny sprzedażne wódki luksusowej wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1929.85.630 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1929 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1929.85.629 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1929 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Białej Podlaskiej, Pińsku i Warszawie.

Dz.U.1929.85.626 | rozporządzenie z dnia 28 października 1929 r. | Akt utracił moc