Złożenie przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.70.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 września 1936 r.
w sprawie złożenia przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 37 konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), złożony został w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie dnia 13 lipca 1936 r. w imieniu Rządu Belgijskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji z dołączonym do niej protokołem dodatkowym.