Law Journal

Wysokość sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1939.

Dz.U.1938.99.662 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Przepisy przejściowe i uzgadniające w sprawach stowarzyszeń na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.99.661 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Dz.U.1938.98.659 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu o wydaniu akt. 1938.04.25.

Dz.U.1938.98.657 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Irlandii do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.

Dz.U.1938.97.655 | oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1938.97.653 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Układ w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich. Londyn.1938.04.27.

Dz.U.1938.97.650 | umowa międzynarodowa z dnia 27 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Krzyż i Medal Niepodległości.

Dz.U.1938.96.648 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 października 1930 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru księgi druków dla zakładów graficznych.

Dz.U.1938.96.647 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1938.95.643 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów wykonawczych do prawa celnego.

Dz.U.1938.95.641 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.

Dz.U.1938.95.639 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

Dz.U.1938.94.637 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych.

Dz.U.1938.93.636 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Warunki mianowania oficerów w stopniach honorowych.

Dz.U.1938.93.635 | dekret z dnia 23 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego wydziału hipotecznego w Sarnach.

Dz.U.1938.92.631 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Jadowie.

Dz.U.1938.92.630 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dz.U.1938.91.629 | dekret z dnia 23 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo górnicze.

Dz.U.1938.91.627 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.

Dz.U.1938.91.626 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Skrócenie kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1938.91.625 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie zrzeszeń wolnomularskich.

Dz.U.1938.91.624 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dz.U.1938.91.623 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.

Dz.U.1938.91.622 | dekret z dnia 19 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Konwersja 8% pożyczki dolarowej z 1925 r.

Dz.U.1938.91.621 | dekret z dnia 18 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Bilansowanie w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.90.618 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.90.617 | dekret z dnia 22 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.90.616 | dekret z dnia 19 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej.

Dz.U.1938.90.613 | dekret z dnia 19 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.89.610 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Usprawnienie postępowania sądowego.

Dz.U.1938.89.609 | dekret z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Prawo prasowe.

Dz.U.1938.89.608 | dekret z dnia 21 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.89.606 | dekret z dnia 18 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.89.605 | dekret z dnia 18 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Broń typu wojskowego.

Dz.U.1938.88.600 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dz.U.1938.88.598 | dekret z dnia 18 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz.U.1938.88.597 | dekret z dnia 18 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.

Dz.U.1938.87.591 | oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1938 r. | Akt jednorazowy

Zapobieganie powstawania i rozszerzania się pożarów w budynkach.

Dz.U.1938.87.590 | rozporządzenie z dnia 31 października 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika soli i solanki.

Dz.U.1938.87.589 | rozporządzenie z dnia 31 października 1938 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1938.87.588 | rozporządzenie z dnia 31 października 1938 r. | Akt jednorazowy

Opłaty w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

Dz.U.1938.87.587 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Rejestr praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.

Dz.U.1938.87.586 | rozporządzenie z dnia 9 września 1938 r. | Akt utracił moc

Obrót pieniężny z zagranicą oraz obrót zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.

Dz.U.1938.86.584 t.j. | dekret z dnia 26 kwietnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie i zaofiarowanie do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.

Dz.U.1938.86.583 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1938.86.582 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmiana zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.

Dz.U.1938.85.578 | rozporządzenie z dnia 28 października 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1938.85.577 | rozporządzenie z dnia 31 października 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ekspozytury starostwa niżańskiego w Stalowej Woli.

Dz.U.1938.85.576 | rozporządzenie z dnia 27 października 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodu inspekcji pracy dla odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.85.575 | rozporządzenie z dnia 26 października 1938 r. | Akt utracił moc