Law Journal

Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.

Dz.U.1939.11.62 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Umowy zbiorowe cukrowniczo-plantatorskie na okres kampanijny 1939/40.

Dz.U.1939.11.60 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Podział obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie.

Dz.U.1939.10.56 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek.

Dz.U.1939.9.53 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru.

Dz.U.1939.9.50 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r.

Dz.U.1939.9.49 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.

Dz.U.1939.9.46 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Argentyna-Polska. Traktat handlowy. Buenos Aires.1938.08.31.

Dz.U.1939.9.45 | umowa międzynarodowa z dnia 31 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.

Dz.U.1939.7.42 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Stosowanie leków przez lekarzy-dentystów.

Dz.U.1939.7.41 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.

Dz.U.1939.7.39 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1939.6.36 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.6.35 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.6.34 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1939.5.31 | oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Dz.U.1939.5.29 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U.1939.5.28 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Protokół taryfowy. Kowno.1938.12.22.

Dz.U.1939.5.27 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Układ handlowy. Kowno.1938.12.22.

Dz.U.1939.5.26 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taksy za czynności komorników.

Dz.U.1939.4.25 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Posterunku Celnego w Zaleszczykach.

Dz.U.1939.4.24 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Dz.U.1939.4.21 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Szwajcaria-Polska. Traktat o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych. Berno.1937.11.19.

Dz.U.1939.4.19 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1937 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1938/39 na zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U.1939.4.18 | ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą.

Dz.U.1939.4.17 | ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na r. 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych.

Dz.U.1939.4.16 | ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy kredyt na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz.U.1939.4.15 | ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

Dz.U.1939.3.14 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1937/38.

Dz.U.1939.3.12 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Godła i barwy państwowe oraz oznaki i pieczęcie.

Dz.U.1939.2.8 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 grudnia 1927 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1939.2.7 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie.

Dz.U.1939.2.6 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie obniżenia komornego.

Dz.U.1939.1.1 | ustawa z dnia 3 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Sądu Pracy w Rybniku.

Dz.U.1938.104.691 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów pracy w Kaliszu, Przemyślu i Włocławku.

Dz.U.1938.104.690 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie.

Dz.U.1938.104.689 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Sądu Pracy w Bydgoszczy.

Dz.U.1938.104.688 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.

Dz.U.1938.104.685 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna" w Trzyńcu.

Dz.U.1938.104.683 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe opłaty w ubezpieczeniu emerytalnym robotników.

Dz.U.1938.103.681 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przekazanie niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.

Dz.U.1938.103.680 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Uznanie Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dz.U.1938.103.679 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.

Dz.U.1938.102.678 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie koncesji na eksploatację normalnotorowej kolei użytku publicznego z Jaworzna do Szczakowy.

Dz.U.1938.102.677 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1938 r. | Akt indywidualny

Ustalenie pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość.

Dz.U.1938.102.675 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Rejony produkcji oraz kontyngent wewnętrzny i zapas cukru na okres kampanijny 1939/40.

Dz.U.1938.101.674 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego. Bruksela.1910.09.23.

Dz.U.1938.101.672 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1910 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń. Bruksela.1910.09.23.

Dz.U.1938.101.670 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1910 r. | Akt obowiązujący

Zniżki celne na szczupaki i sandacze.

Dz.U.1938.100.668 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie.

Dz.U.1938.100.667 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1938.100.666 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Okręg Sądu grodzkiego w Tarnobrzegu.

Dz.U.1938.100.665 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie właściwości miejscowej Urzędu Probierczego w Krakowie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U.1938.99.664 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc