Law Journal

Nadanie Narodowemu Bankowi Polskiemu uprawnień w zakresie obrotu pieniężnego z zagranicą.

Dz.U.1945.58.335 | dekret z dnia 4 grudnia 1945 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych.

Dz.U.1945.57.333 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek należności ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U.1945.57.332 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1945 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Kole, Koninie i Turku w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1945.57.331 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Sposób ujawniania w księgach hipotecznych prawa zabudowy i praw rzeczowych na tym prawie.

Dz.U.1945.57.330 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Ceny sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1945.57.328 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1945.57.325 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Język państwowy i język urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.

Dz.U.1945.57.324 | dekret z dnia 30 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.1945.57.323 | dekret z dnia 30 listopada 1945 r. | Akt jednorazowy

Koncesjonowanie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.

Dz.U.1945.57.322 | dekret z dnia 30 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Przejęcie niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa.

Dz.U.1945.57.321 | dekret z dnia 28 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Uchylenie stanu wojennego.

Dz.U.1945.57.320 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1945 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic okręgów Sądów Okręgowych w Cieszynie, Krakowie, Sosnowcu i Wadowicach.

Dz.U.1945.56.319 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1945 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie I emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1945.56.318 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

Dz.U.1945.56.317 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Grodzkich w Tarnogrodzie i Tyszowcach w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.

Dz.U.1945.56.316 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.

Dz.U.1945.56.315 | dekret z dnia 30 listopada 1945 r. | Akt jednorazowy

Stosunek służbowy i uposażenie etatowych docentów państwowych szkół akademickich.

Dz.U.1945.56.314 | dekret z dnia 16 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek.

Dz.U.1945.56.312 | dekret z dnia 16 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie biletów skarbowych.

Dz.U.1945.56.311 | dekret z dnia 10 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana i ustalanie imion i nazwisk.

Dz.U.1945.56.310 | dekret z dnia 10 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1945.55.309 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Film Polski".

Dz.U.1945.55.308 | dekret z dnia 13 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U.1945.55.307 | dekret z dnia 30 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i uzupełnienie przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1945.55.305 | dekret z dnia 29 września 1945 r. | Akt utracił moc

Wykonanie prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.

Dz.U.1945.54.304 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.

Dz.U.1945.53.300 | dekret z dnia 16 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Służba w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1945.52.299 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów.

Dz.U.1945.52.298 | dekret z dnia 10 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Dz.U.1945.52.297 | dekret z dnia 10 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 września 1937 r. o opłatach konsularnych.

Dz.U.1945.51.296 | rozporządzenie z dnia 29 września 1945 r. | Akt jednorazowy

Zarząd Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1945.51.295 | dekret z dnia 13 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Główna Komisja i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

Dz.U.1945.51.293 | dekret z dnia 10 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.

Dz.U.1945.50.292 | rozporządzenie z dnia 26 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.

Dz.U.1945.50.291 | dekret z dnia 13 listopada 1945 r. | Akt jednorazowy

Komunalny Fundusz Pożyczkowo-Zapomogowy.

Dz.U.1945.50.290 | dekret z dnia 2 listopada 1945 r. | Akt utracił moc

Krzyż Partyzancki.

Dz.U.1945.50.288 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Medalu za Warszawę".

Dz.U.1945.50.287 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r.".

Dz.U.1945.50.286 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk".

Dz.U.1945.50.285 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów prawa lotniczego.

Dz.U.1945.50.282 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Prawo zabudowy.

Dz.U.1945.50.280 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.1945.50.279 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Polskiej Agencji Prasowej PAP.

Dz.U.1945.50.278 | dekret z dnia 26 października 1945 r. | Akt utracił moc

Normy dzienne zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.

Dz.U.1945.49.276 | rozporządzenie z dnia 31 października 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dz.U.1945.49.274 | rozporządzenie z dnia 19 września 1945 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1945.48.273 | dekret z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1945.48.272 | dekret z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie.

Dz.U.1945.48.271 | dekret z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

Prawo małżeńskie.

Dz.U.1945.48.270 | dekret z dnia 25 września 1945 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej. Moskwa.1945.04.21.

Dz.U.1945.47.268 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziału architektury na Politechnice Gdańskiej.

Dz.U.1945.46.266 | rozporządzenie z dnia 25 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie właściwości delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych.

Dz.U.1945.46.264 | rozporządzenie z dnia 25 października 1945 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą.

Dz.U.1945.46.262 | rozporządzenie z dnia 11 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych.

Dz.U.1945.46.260 | dekret z dnia 16 października 1945 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Kościoła Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1945.46.259 | dekret z dnia 16 października 1945 r. | Akt utracił moc

Obniżenie podatku spożywczego od drożdży oraz ustalenie ceny drożdży.

Dz.U.1945.45.257 | rozporządzenie z dnia 16 października 1945 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Dz.U.1945.45.256 | rozporządzenie z dnia 12 października 1945 r. | Akt utracił moc

Załatwienie spraw wojskowych, poruczonych władzom administracji ogólnej.

Dz.U.1945.44.255 | rozporządzenie z dnia 3 października 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U.1945.44.253 | dekret z dnia 8 października 1945 r. | Akt obowiązujący

Zm.: prawo prywatne międzydzielnicowe.

Dz.U.1945.44.252 | dekret z dnia 8 października 1945 r. | Akt jednorazowy

Przeznaczenie nieruchomości ziemskiej Oblęgorek.

Dz.U.1945.44.251 | dekret z dnia 8 października 1945 r. | Akt utracił moc

Państwowe Zakłady Hodowli Roślin.

Dz.U.1945.44.250 | dekret z dnia 8 października 1945 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pieniężne nadterminowych i podoficerów zawodowych.

Dz.U.1945.44.249 | dekret z dnia 8 października 1945 r. | Akt utracił moc

Przyznanie I-ej Wystawie i Targom Przemysłu w Lublinie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1945.43.247 | rozporządzenie z dnia 20 września 1945 r. | Akt utracił moc

Utworzenie katedry historii powszechnej średniowiecznej na Uniwersytecie w Warszawie.

Dz.U.1945.43.244 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1945 r. | Akt utracił moc

Powołanie do życia nowych wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim.

Dz.U.1945.43.243 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1945 r. | Akt jednorazowy