Przystąpienie Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.41.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipca 1959 r.
dotyczące przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278), nastąpiło dnia 12 czerwca 1959 r. złożenie przez Zjednoczoną Republikę Arabską dokumentu przystąpienia do powyższej Konwencji.