Law Journal

Uregulowanie cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy.

Dz.U.1946.26.170 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notariuszów.

Dz.U.1946.26.168 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1946 r. | Akt jednorazowy

Uwierzytelnianie planów i dokumentów mierniczych.

Dz.U.1946.26.167 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1946 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego.

Dz.U.1946.26.166 | dekret z dnia 14 czerwca 1946 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Rady Szkół Wyższych.

Dz.U.1946.26.164 | dekret z dnia 17 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Biblioteki i opieka nad zbiorami bibliotecznymi.

Dz.U.1946.26.163 | dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich jako władz opiekuńczych.

Dz.U.1946.25.162 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1946 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie Stalowej Woli w pow. niżańskim województwie rzeszowskim do rzędu miast i ustalenie jej granic.

Dz.U.1946.24.161 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Podział Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dz.U.1946.24.160 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1946 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi.

Dz.U.1946.24.159 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1946 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie obrotu wyrobami cukierniczymi.

Dz.U.1946.24.158 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Państwowa Komisja Lokalowa i wojewódzkie komisyje lokalowe.

Dz.U.1946.24.157 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Przemiał zbóż i opłaty przemiałowe.

Dz.U.1946.24.156 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad hodowlą koni.

Dz.U.1946.23.154 t.j. | ustawa z dnia 13 marca 1934 r. | Akt utracił moc

Bezzwrotne stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1946.23.153 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Higiena pracy w zakładach przemysłu włókienniczego.

Dz.U.1946.23.151 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Powołanie pracowników służby zdrowia do walki z epidemiami.

Dz.U.1946.23.150 | dekret z dnia 14 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Przesyłki listowe oraz telegramy i rozmowy telefoniczne w sprawie głosowania ludowego.

Dz.U.1946.22.148 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U.1946.22.146 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów zatrudnienia.

Dz.U.1946.22.144 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Chocznia w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.

Dz.U.1946.22.143 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Wartość znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U.1946.22.142 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych.

Dz.U.1946.22.141 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1946 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przed władzą opiekuńczą.

Dz.U.1946.22.140 | dekret z dnia 21 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe unormowanie stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U.1946.22.139 | dekret z dnia 14 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie terminu pierwszego losowania premiowego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U.1946.21.138 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1946 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze.

Dz.U.1946.20.136 | dekret z dnia 14 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Prawo opiekuńcze.

Dz.U.1946.20.135 | dekret z dnia 14 maja 1946 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie cukru.

Dz.U.1946.19.134 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 13 września 1927 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zawieszenie mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej.

Dz.U.1946.19.133 | dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym.

Dz.U.1946.19.132 | dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zniesienie cenzury korespondencji kierowanej do jednostek wojskowych i z jednostek wojskowych.

Dz.U.1946.19.131 | dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie stopni oficerskich w Wojsku Polskim.

Dz.U.1946.19.130 | dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca orzeczeń sądowych na obszarze Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1946.18.123 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi.

Dz.U.1946.18.121 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Określenie osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa.

Dz.U.1946.17.115 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1946 r. | Akt obowiązujący

Tryb postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Dz.U.1946.17.114 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Obejmowanie gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy.

Dz.U.1946.16.112 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ekspozytury starostwa powiatowego warszawskiego we Włochach.

Dz.U.1946.16.111 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Planowe zagospodarowanie przestrzenne kraju.

Dz.U.1946.16.109 | dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: prawo o wykroczeniach.

Dz.U.1946.15.108 | dekret z dnia 9 kwietnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Pobór rekruta.

Dz.U.1946.15.107 | dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Obywatelstwo Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1946.15.106 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie głosowania ludowego.

Dz.U.1946.15.105 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Głosowanie ludowe.

Dz.U.1946.15.104 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie piwa.

Dz.U.1946.14.103 t.j. | ustawa z dnia 22 października 1931 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne".

Dz.U.1946.14.102 | dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Dodatek przejściowy do zaopatrzeń byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1946.14.101 | dekret z dnia 5 kwietnia 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dz.U.1946.14.100 | dekret z dnia 20 marca 1946 r. | Akt jednorazowy

Należności ławników.

Dz.U.1946.13.96 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy.

Dz.U.1946.13.94 | rozporządzenie z dnia 26 grudnia 1945 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane.

Dz.U.1946.13.93 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1946 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie siedziby Politechniki Śląskiej.

Dz.U.1946.13.91 | dekret z dnia 20 marca 1946 r. | Akt jednorazowy

Majątki opuszczone i poniemieckie.

Dz.U.1946.13.87 | dekret z dnia 8 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Zrzeszenia najemców dla dokonania naprawy budynków.

Dz.U.1946.12.86 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie II emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1946.12.85 | rozporządzenie z dnia 25 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej.

Dz.U.1946.12.84 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1946 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.

Dz.U.1946.12.83 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1946 r. | Akt utracił moc

Obrót i objęcie obowiązkiem świadczeń rzeczowych nawozów sztucznych.

Dz.U.1946.12.81 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1946 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni.

Dz.U.1946.12.80 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1946 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Książki.

Dz.U.1946.12.78 | dekret z dnia 22 marca 1946 r. | Akt utracił moc