Uchylenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia dewizowego na przywóz i wywóz wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.35.219

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 czerwca 1959 r.
w sprawie uchylenia obowiązku uzyskiwania zezwolenia dewizowego na przywóz i wywóz wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 30 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W związku z uregulowaniem przywozu i wywozu wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów przepisami celnymi uchyla się obowiązek uzyskiwania zezwolenia dewizowego na przywóz i wywóz tych przedmiotów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie przywozu i wywozu wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów (Dz. U. Nr 21, poz. 140).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1959 r.