Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.19.260 | pełnomocnictwo z dnia 5 października 2010 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.72 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej z dnia 4 października 2010 r.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.84 | wyrok z dnia 4 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Sądu Konkursowego do oceny prac zgłaszanych na "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy".

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.21 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Sądu Konkursowego do oceny prac zgłaszanych na "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy".

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.21 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.17.101 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2010.11.65 | decyzja z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2010.11.65 | decyzja z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2014.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2014.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.52 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2010.17.102 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych.

Dz.Urz.ULC.2010.26.108 | ogłoszenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2010.11.107 | decyzja z dnia 30 września 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2010.11.107 | decyzja z dnia 30 września 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2010.11.107 | decyzja z dnia 30 września 2010 r. | Akt utracił moc

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2010.12.36 | obwieszczenie z dnia 30 września 2010 r. | Akt utracił moc

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2010.3.25 | zarządzenie z dnia 30 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.

Dz.Urz.UOKiK.2010.3.22 | wykaz z dnia 30 września 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 298/07.

Dz.Urz.ULC.2010.26.117 | komunikat z dnia 30 września 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 799/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.118 | komunikat z dnia 30 września 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.19.248 | zarządzenie z dnia 30 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Analizy i oceny dyscypliny wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.19.253 | decyzja z dnia 29 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2010.21.66 | zarządzenie z dnia 29 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.25 | orzeczenie z dnia 28 września 2010 r. | Akt indywidualny

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.48 | zarządzenie z dnia 28 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 396/09.

Dz.Urz.ULC.2010.26.116 | komunikat z dnia 28 września 2010 r. | Akt indywidualny

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2010.19.252 | decyzja z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.3.43 | zarządzenie z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.3.43 | zarządzenie z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2010.9.59 | zarządzenie z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2010.11.60 | zarządzenie z dnia 27 września 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.18.244 | decyzja z dnia 27 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.18.245 | decyzja z dnia 27 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.19.251 | decyzja z dnia 27 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.16.96 | zarządzenie z dnia 25 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący

Karty obiegowe w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49 | decyzja z dnia 24 września 2010 r. | Akt obowiązujący