Departmental acts

Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych.

Dz.Urz.MF.2010.12.52 | zarządzenie z dnia 18 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.20.268 | decyzja z dnia 18 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.MON.2010.20.266 | decyzja z dnia 15 października 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.MON.2010.20.265 | decyzja z dnia 15 października 2010 r. | Akt indywidualny

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.18.106 | zarządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.17.105 | decyzja z dnia 14 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.73 | zarządzenie z dnia 14 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MSWiA.2010.12.61 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2010.30.38 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2010.30.38 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2010.30.38 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2010.30.38 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.10.64 | obwieszczenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 252/06.

Dz.Urz.ULC.2010.26.120 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 65/04.

Dz.Urz.ULC.2010.26.121 | komunikat z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.55 | decyzja z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2010.13.46 | decyzja z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.3.62 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Damnica w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

B.I.LP.2010.11.104 | zarządzenie z dnia 13 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 537/10.

Dz.Urz.ULC.2010.26.119 | komunikat z dnia 12 października 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.6 | zarządzenie z dnia 12 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Aneks do porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Kawaleryjskim im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Dz.Urz.MON.2010.20.272 | porozumienie z dnia 11 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2010.17.104 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.17.103 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.17.103 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wpisanie lotniska Tomaszów Mazowiecki do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2010.19.257 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu pozyskiwania nieruchomości.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.52 | zarządzenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu pozyskiwania nieruchomości.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.52 | zarządzenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Skład Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.50 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt indywidualny

Skład Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.50 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2010.19.259 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.250 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.27 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.27 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.22 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc