Departmental acts

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2012.11 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne uznane w 2011 roku.

B.I.LP.2012.4.44 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zlecenie w 2012 roku jednostkom naukowo-badawczym realizacji tematów badawczych.

B.I.LP.2012.4.53 | decyzja z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2012.3 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Dz.Urz.GUM.2012.6 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.17 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.17 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.11 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Kontrola instytucjonalna i tryb postępowania kontrolnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2012.4.39 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2012.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2012.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2012.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2012.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2012.10 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1060/09.

Dz.Urz.ULC.2012.8 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1195/11.

Dz.Urz.ULC.2012.7 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1413/11.

Dz.Urz.ULC.2012.6 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 415/10.

Dz.Urz.ULC.2012.12 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 416/11.

Dz.Urz.ULC.2012.11 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 417/11.

Dz.Urz.ULC.2012.10 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 722/08.

Dz.Urz.ULC.2012.9 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 899/10.

Dz.Urz.ULC.2012.5 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 899/10.

Dz.Urz.ULC.2012.5 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.67 | decyzja z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2012.4.42 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.9 | komunikat z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.5 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.5 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie flagi Dowódcy Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2012.63 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2012.65 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.63 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.62 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.GIOŚ.2012.2 | wytyczne z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2012.62 | decyzja z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego święta 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.61 | decyzja z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.8 | komunikat z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.59 | pełnomocnictwo z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II).

Dz.Urz.MEN.2012.2 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.182 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.141 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dz.Urz.WUG.2012.57 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.10 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚ.2012.9 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.58 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.57 | upoważnienie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc