Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.63 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.62 | decyzja z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.GIOŚ.2012.2 | wytyczne z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2012.62 | decyzja z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego święta 34. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.61 | decyzja z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.8 | komunikat z dnia 20 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.59 | pełnomocnictwo z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II).

Dz.Urz.MEN.2012.2 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.182 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.54 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.52 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.56 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.141 t.j. | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dz.Urz.WUG.2012.57 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.10 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

Dz.Urz.MŚ.2012.9 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.58 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.57 | upoważnienie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MON.2012.52 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.6 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi.

Dz.Urz.MON.2012.46 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.50 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Kraków.

Dz.Urz.MON.2012.45 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.54 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

Dz.Urz.MON.2012.56 | decyzja z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Obręby leśne Nadleśnictwa Krucz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

B.I.LP.2012.3.33 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Krzyż Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

B.I.LP.2012.3.34 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Wronki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

B.I.LP.2012.3.35 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Złotów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

B.I.LP.2012.3.36 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Diamentowy Grant".

Dz.Urz.MNiSW.2012.16 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Diamentowy Grant".

Dz.Urz.MNiSW.2012.16 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tuluzie (Francja).

Dz.Urz.MSZ.2012.6 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2012.7 | wytyczne z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2012.7 | wytyczne z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2012.7 | wytyczne z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wykonywania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.5 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Organizacja żywienia.

Dz.Urz.MON.2012.43 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc