Questions and answers

Czy można zmienić pozwolenie wodnoprawne wydane na 10 lat, wydłużając termin obowiązywania decyzji o kolejne 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można zmusić wykonawcę usług do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na budowę rowu potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy od opiekuna osoby niepełnosprawnej należy pobierać opłatę miejscową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy o kontroli krzyżowej można powiadomić spółkę telefonicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy opłaty stanowiące dochody własne powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów są objęte VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy osoba niebędąca rodzicem dziecka może wnioskować o Kartę Dużej Rodziny dla dziecka małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczył usługi kurierskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podziemne wyrobiska górnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracodawca może przyjąć na bezpłatną praktykę absolwencką obywatela Kongo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi samorządowemu wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na dowolnie długi termin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakup upominków dla kontrahentów można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający będzie musiał zapłacić karę umowną, jeśli żaden z wariantów koncepcji nie został zaakceptowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Ile oddziałów jest w technikum i szkole zawodowej, w których występują łączone dwuzawodowe klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę budynku mieszkalnego oraz garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi sporządzania i dostarczania gorących posiłków dla szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak bardzo precyzyjnie należy określić termin wykonania zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakiego zezwolenia wymaga wykorzystanie ziemi i gruzu do zasypania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie przepisy wspólnotowe regulują problematykę certyfikatu rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na gruncie VAT najkorzystniej rozliczyć sprzedaż wraku samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługę wykonania planów zbrojeniowych do projektu dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia udzielanego przez pięć gmin i współfinansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak postąpić z fakturą korygującą otrzymaną od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania VAT dzierżawy, a jak użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w związku z wystawieniem korekty do transakcji z firmą której udzielonego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób są opodatkowane przychody stowarzyszenia z tytułu udziału w zyskach innych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy bezpłatny odbiór złomu powinnam opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy darowizna na rzecz wnuczki nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy decyzja ustalająca linię brzegu kończy sprawę własności wyodrębnionej działki, tj. gruntów pokrytych wodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dochody ze spadku ujmuje się w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dom kultury może prowadzić sprzedaż internetową książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy konflikt rodzinny jest wystarczającą przesłanką do skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy koszt naprawienia wyrządzonej przez pracownika kontrahentowi szkody może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można łączyć świadczenie pracy w powiatowej inspekcji weterynaryjnej z wykonywaniem mandatu radnego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nabyte za granicą usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne