W jakim okresie i w stosunku do których kosztów stosować odliczenie proporcjonalne? - OpenLEX

W jakim okresie i w stosunku do których kosztów stosować odliczenie proporcjonalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi sprzedaż towarów, która jest opodatkowana VAT 8%. Ta sprzedaż jest prowadzona w kilku sklepach. Swoim klientom proponuje sprzedaż na raty. Umowa kredytu jest zawierana przez klienta z bankiem, który udziela kredytu. Spółka otrzymuje prowizję za usługę pośrednictwa finansowego (zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. - jest to jedyna sprzedaż zwolniona spółki). Wartość sprzedaży usług pośrednictwa finansowego wyniosła 1% (ewentualny wskaźnik proporcji VAT 99%). Spółka dokonała sprzedaży na raty w 2019 r. ok. 130 razy, jednak w niektórych sklepach taka sprzedaż nie wystąpiła.

Czy spółka powinna ustalać prawo do odliczenia VAT proporcją (z uwagi na sprzedaż usługi pośrednictwa finansowego), czy nie z uwagi na art. 90 ust. 6 u.p.t.u.?

Jeżeli spółka jest zobowiązana do stosowania proporcji, to czy jeżeli w danym sklepie w poprzednim roku nie było sprzedaży zwolnionej, to do czasu, gdy ona nie wystąpi, to nie należy stosować do kosztów "mieszanych", np. czynszu za sklep, proporcji?

A gdy wystąpi sprzedaż zwolniona w 2020 r. tylko jedna w tym sklepie, np. w październiku, to stosować proporcję (co do zakupów "mieszanych" związanych z tym sklepem:

a) tylko w październiku,

b) od października do końca roku,

c) skorygować zakupy "mieszane" od początku roku i stosować cały rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?