Czy w decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach uznać, że nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odstąpić od naliczania odsetek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona w dniu 24-02-2020 r., tj. po wypłacie świadczeń za okres od 01-10-2019 r. do 29-02-2020 r. poinformowała, że od października 2019 r. zaistniała zmiana sytuacji powodująca utratę prawa do świadczeń od października 2019 r. i w tym samym dniu 24-02-2020 r. dokonała przelewu w tytule podając: "Zwrot świadczeń rodzinnych za luty 2020 r."

Czy pisząc decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach i zwrocie można uznać ten pierwszy przelew za zwrot nienależnie pobranych świadczeń za luty 2020 r. i odstąpić od naliczania odsetek, czy mimo, iż strona wskazała, że za luty 2020 r. należy zastosować inne przepisy i zaliczyć ten przelew na najstarszą zaległość, tj. za październik 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access