Kiedy traci ważność orzeczenie ucznia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który kończy 25 lat w danym roku? - OpenLEX

Kiedy traci ważność orzeczenie ucznia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który kończy 25 lat w danym roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń rocznik 1995 z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych wydanym w lipcu 2015 r. - w październiku 2020 r. kończy 25 lat. Orzeczenie o potrzebie zajęć wydane przed 01.09.2017 r. zachowuje ważność na czas na jaki zostało wydane. Czy jeżeli ważność orzeczenia, cytuję zapis z orzeczenia "w okresie do roku szkolnego 2020/2021". Czy to orzeczenie traci ważność w dniu 01.09.2020 r., czy jeszcze obowiązuje przez cały rok szkolny 2020/21 i kończy się z dniem 01.09.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?