Questions and answers

Jak prawidłowo określić w umowie o pracę zajmowane przez pracownika stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak prawo do zasiłku rodzinnego w danym miesiącu wpływa na prawo do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować wymianę podzielników ciepła w zasobach spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

Od kiedy nastąpi zmiana kart charakterystyki produktów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy dotyczący zmiany stawek podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Od kogo starosta powinien egzekwować obowiązek odbudowy i konserwacji rowu w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakiej kwocie należy wprowadzić na magazyn otrzymane nieodpłatnie towary, które zostaną w przyszłości sprzedane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zwolnić nauczyciela minowanego z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wskazanie rachunku bankowego innej osoby dla przelewania należnego wykonawcy honorarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli w jednym miesiącu zawarto kilka umów z jednym autorem, to należy te umowy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać przeszacowania i wprowadzenia zakupionego środka trwałego do ksiąg po wyższej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy należy wysłać pracownicę na ponowne badania i czy zwrot za okulary jest regulowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości, wybudowanej prywatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na zbieranie odchodów zwierzęcych wymagane jest zezwolenie na podstawie ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy od paliwa premium można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podwyższenie pensji pracownikowi należy konsultować ze związkiem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy praca w godzinach nadliczbowych może powodować zmianę rozkładu czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca musi zgłaszać do GIODO powierzenie firmie zewnętrznej danych osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy w zakresie usług opiekuńczych mieści się utrzymanie porządku i czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zatrzymana zaliczka może stanowić koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na gabinety lekarskie wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy żywicę fenolowo-formaldehydową należy zgłosić Inspektorowi ds. Substancji Chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma Niemiecki pracodawca w związku z zatrudnieniem Polaka na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie prawa przysługują osobie, która otrzymała decyzję ZUS o wyłączeniu z ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak można zapewnić dłuższe zastępstwo za kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji otrzymania dotacji na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić odpoczynek nocny po podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak w 2015 r. są opodatkowane bony dla pracowników finansowane ze środków obrotowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich wymagań pracownikowi można zmienić stanowisko protokolanta sądowego na stanowisko sekretarza sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób gmina ma udokumentować osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca złożył anonimowe zapytanie do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji w szkole może być nauczyciel lub sekretarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy do obowiązków służby bhp należy informowanie kierownictwa o mających nastąpić zmianach przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy główny księgowy w SP ZOZ-ie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Machulak Grzegorz | Aktualne