Co należy zrobić w sytuacji, w której ogólny staż pracy wynosi 32 lata, a nauczyciel nie wystąpił dotychczas o nagrodę... - OpenLEX

Co należy zrobić w sytuacji, w której ogólny staż pracy wynosi 32 lata, a nauczyciel nie wystąpił dotychczas o nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zakończyła z dniem 31.08.2019 r. stosunek pracy w szkole. Następnie podjęła dwa równoległe w odrębnych szkołach, w wymiarze ponad pół etatu w każdej. Do obu szkół dostarczyła wszystkie świadectwa pracy, dające podstawę do wypłaty nagrody jubileuszowej. 1. Czy nagroda jubileuszowa przysługuje w każdej ze szkół? 2. Co w sytuacji, w której ogólny staż pracy wynosi 32 lata, a nauczyciel nie wystąpił dotychczas o nagrodę jubileuszową? Czy szkoła ma obowiązek wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?