W której grupie powinno się znaleźć dziecko 8-letnie, które po raz kolejny zostało odroczone od obowiązku szkolnego? - OpenLEX

W której grupie powinno się znaleźć dziecko 8-letnie, które po raz kolejny zostało odroczone od obowiązku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko 8-letnie posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym (niepełnosprawność sprzężona) zostało odroczone od obowiązku szkolnego na kolejny rok szkolny, zostaje w przedszkolu. Czy możliwe jest mimo wieku dziecka włączenie chłopca do grupy dzieci 4,5-letnich? Czy też musi być w grupie, która realizuje roczne przygotowanie przedszkolne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?