Questions and answers

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak często przetwarzający odpady popiołu w procesie odzysku R10 musi wykonywać badania gleby i popiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak dokonać wyliczenia wynagrodzenia za jedną godzinę pracy nadliczbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z likwidacją spółki partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować odszkodowanie za powstrzymywanie się przez menedżera od działalności konkurencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż dokumentacji projektowej uznanej jako inwestycję zaniechaną w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób można utworzyć oddział przedszkolny przy szkole podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy formą pomocy społecznej może być skierowanie przez OPS do prywatnej placówki zapewniającej całodobową opiekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy klauzula z u.p.s. zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy koszty i przychody z działalności sportowej oraz reklamowej podlegają łączeniu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony w fakturze od paliwa nabytego dla samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zmienić umowę przed jej podpisaniem, ale już po wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT sprzedaż używanego kombajnu zakupionego w 2001 r. z VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo podważyć zasadność e-maila wysłanego na jego służbowy adres e-mail w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas zastępstwa należy wypłacić wynagrodzenie za czerwiec z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony u dwóch pracodawców może korzystać ze świadczeń socjalnych u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na usuwanie trzcin z brzegów wody stojącej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatek naliczony z faktur za ubezpieczenie podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarza powinien otrzymywać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT, w związku z nabyciem usługi notarialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaży komputera zakupionego od osoby fizycznej na firmę podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy transakcja zniesienie współwłasności będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wysokość dodatku za warunki pracy powinna być uzależniona od liczby godzin zrealizowanych w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zakłucie igłą można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zatrudnienie w urzędzie jest kontynuacją stosunku pracy zawartego z gospodarstwem pomocniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zużyte rękawce ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi są odpadami instalacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka jest rola pełnomocnika w procedurze udzielania pomocy finansowej osobie potrzebującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krawczyk Teresa | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w stosunku do usługi pomiaru elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła zwrot importowanych towarów do sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła zbycie na rzecz męża przedsiębiorstwa w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU ma zastosowanie w przypadku działalności polegającej na organizowaniu przyjęć weselnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak księgować zakup oraz sprzedaż mieszkań, jeżeli firma zakupiła je w celu odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak liczyć odpoczynek dobowy pracownikowi zatrudnionemu u tego samego pracodawcy także na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy ma gruncie VAT rozliczyć sprzedaż domu jednorodzinnego klientowi czeskiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne