Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ właściwy dłużnika oraz wierzyciela ma obowiązek kontrolowania organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne w zakresie rozliczania i przekazywania wierzycielom (w tym organowi właściwemu dłużnika) wyegzekwowanych kwot alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego?

Czy to organ prowadzący postępowanie egzekucyjne ma obowiązek informować organ właściwy dłużnika oraz wierzyciela o wszystkich wyegzekwowanych kwotach alimentacyjnych od dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?